Hello World

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För albumet av den belgiska sångerskan Belle Perez, se Hello World (musikalbum).
Hello, World!, skrivet i C

"Hello, World!" är ett grundläggande datorprogram som ofta används som ett första exempel på programkod på ett visst programmeringsspråk, för dem som skall bekanta sig med ett nytt språk eller en ny utvecklingsmiljö. Exemplet kan också användas för nybörjare inom programmering. Programmet skriver typiskt frasen "Hello, World!" till en utdataenhet, till exempel en datorskärm.

Genom att förstå hur ett mycket enkelt program är sammansatt kan programmeraren på ett enkelt sätt få grepp om flera grundläggande begrepp inom ett programspråk. Att skriva ut "Hello, World!" (Hej Världen!) på skärmen demonstrerar vanligen de minsta villkoren ett program måste uppfylla för att kunna köras, samt hur en textsträng kan skrivas ut – ofta bland det första en programmerare behöver veta för att komma igång med ett nytt programspråk. Dessutom visar en körning där texten faktiskt skrivs ut att tolk eller kompilator är rätt installerad, utenheten konfigurerad etc., så att sådant kan uteslutas då ett mer komplicerat program inte fungerar.

Små exempelprogram för nybörjare har funnits lika länge som programmering har lärts ut, men frasen "Hello, World!" fick sin spridning genom ett exempel i boken The C Programming Language av Brian Kernighan och Dennis Ritchie.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Frasen "hello world" användes för första gången i texten "A Tutorial Introduction to the Language B" av Brian Kernighan år 1972.

Hello, World! i olika programspråk[redigera | redigera wikitext]

Ada[redigera | redigera wikitext]

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;

procedure Hello_World is

begin
  Put_Line("Hello World!");
end Hello_World;

ASP[redigera | redigera wikitext]

<%Response.Write("Hello, World!")%>

Assembler[redigera | redigera wikitext]

mov  ah,9
mov  dx,offset hello
int 21h
mov  ah,4Ch
int 21h
hello db 'Hello, World!',0dh,0ah,'$'

Not: Assembler varierar kraftigt med vad det är för maskin man ska köra programmet på. Det här exemplet är assembler för en x86-dator med DOS-kompatibelt operativsystem.

AutoIt[redigera | redigera wikitext]

MsgBox(0,"Hello, World!","Hello World from AutoIt")

BASIC[redigera | redigera wikitext]

10 PRINT "Hello World!"
20 END

Batch[redigera | redigera wikitext]

echo hello world
pause

Befunge[redigera | redigera wikitext]

"!dlrow olleH">:#,_@

Eller i en mer lättläst men längre form:

<v"Hello world!"
 >:#,_@

Brainfuck[redigera | redigera wikitext]

++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+.>.

C[redigera | redigera wikitext]

#include <stdio.h>

main()
{
  printf ("Hello World!\n");
}

C#[redigera | redigera wikitext]

using System;

namespace HelloWorld
{
 class Hello
 {
  public static void Main()
  {
   Console.WriteLine("Hello, World!");
  }
 }
}

C++[redigera | redigera wikitext]

#include <iostream>

int main()
{
 std::cout<< "Hello, World!" << std::endl; 
 return 0;
}

Common Lisp[redigera | redigera wikitext]

(format t "Hello world!")

Erlang[redigera | redigera wikitext]

-module(hello).
-export([hello_world/0]).

hello_world() -> io:fwrite("hello, world\n").

FORTH[redigera | redigera wikitext]

." Hello World!" ;

FORTRAN[redigera | redigera wikitext]

program HelloWorld
 implicit none
 write(*,*) "Hello World!"
end program

Haskell[redigera | redigera wikitext]

main = putStrLn "Hello world"

Java[redigera | redigera wikitext]

public class Hello {
	public static void main(String[] args) {
		System.out.println("Hello, World!");
	}
}

Javascript[redigera | redigera wikitext]

document.write("Hello World!");
// Eller:
console.log("Hello World!")

Lua[redigera | redigera wikitext]

print ("Hello World!")

MATLAB[redigera | redigera wikitext]

disp ('Hello, World!');

Pascal[redigera | redigera wikitext]

program Hello_World(output);
begin
 writeln ('Hello, World!')
end.

Perl[redigera | redigera wikitext]

#!/usr/bin/perl
print "Hello, World!\n";

PHP[redigera | redigera wikitext]

<?php
	echo "Hello, World!";
?>

Python[redigera | redigera wikitext]

print ("Hello, World!")

R[redigera | redigera wikitext]

print("Hello World!", quote = FALSE)

Ruby[redigera | redigera wikitext]

puts "Hello world"

Scheme[redigera | redigera wikitext]

(begin
  (display "Hello world!"))

Tcl[redigera | redigera wikitext]

puts "Hello, World!"

TI-BASIC[redigera | redigera wikitext]

Disp "HELLO, WORLD!"

VB.NET[redigera | redigera wikitext]

Module Hello World
  Sub Main()
    System.Console.WriteLine("Hello, World!")
  End Sub
End Module

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]