Histogram

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ett histogram

Histogram är en sorts stapeldiagram som visar hur många det finns för varje egenskapsintervall.

Histogrammet är ett sätt att ge överblick över hur en åtminstone ganska stor grupp objekt fördelar sig på de förekommande värdena i en viss dimension, till exempel en mätning som har utförts på alla objekten. Hela det förekommande värdeintervallet delas upp i ett antal delintervall. För varje del-intervall räknas antalet objekt som har ett värde som faller inom det del-intervallet. Detta värde återspeglas som höjden på en rektangel i diagrammet. Rektangelns bas är del-intervallet självt.

Histogram kan också beskrivas som en grafisk framställning av tabulära mätdata (klassindelat material) där den axel som motsvarar definitionsmängden (vanligen den horisontella X axeln) är indelad i jämna intervall. Höjden av en stapel motsvarar mätvärdestätheten i motsvarande intervall och arean av varje stapel motsvarar därmed antalet mätvärden.

I histogrammet motsvarar arean under hela grafen det totala antalet gjorda observationer, förutsatt att delintervallen har längden 1.

Om klassbredderna görs mycket små (limes → 0) övergår histogrammet till funktionens integral.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Example histogram.png

I i histogrammet till höger presenteras resultatet av mätningar som gjorts på 509 objekt och som utfallit i värden mellan -3,5 och 3,5.

Delintervall Antal
-3,5 – -2,50 9
-2,51 – -1,5 32
-1,5 – -0,5 109
-0,5 – 0,5 180
0,5 – 1,5 132
1,5 – 2,5 34
2,5 – 3,5 4

Se även[redigera | redigera wikitext]