Hjon

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hjon kan avse:

  • Hjon (etymologi) – i äldre skandinaviskt språkbruk en person som ingick i ett hushåll i egenskap av familjemedlem eller tjänstefolk
  • Fattighjon – den som åtnjöt socknens fattigunderstöd
    • Rotehjon – de allra fattigaste i bondesamhället
  • Inhyseshjon – i någon annans hem eller på någon annans jord utan att vara i dennes tjänst
  • Sytningshjon – någon som bor kvar enligt undantagskontrakt
  • Tjänstehjon – en generell plikt att söka och finna en husbonde som ville anställa
  • Fästehjon – äldre benämning på förlovade, se fästfolk
  • Blåhjon – en skalbagge i familjen långhorningar