Hjortmossen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hjortmossen är en centralt belägen stadsdel i Trollhättan, som till övervägande del består av flerfamiljshus och har omkring 3 200 invånare.

De kvarter som gränsar till staden centrum brukar i dagligt tal snarast räknas dit. Detta område är främst byggt under 1940- och 1950-talen, men här finns också bl.a. stadens kommunhus och polishus från 1970-talet samt Hjortmosseskolan.

Något längre från centrum ligger ett område som är uppfört åren runt 1960, och det är detta som brukar avses när man dagligdags talar om Hjortmossen.

En stor del av området utgörs av Hjortmosseparken, en kuperad skogspark som har stor betydelse som promenad- och lekområde.