Västergötland

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För andra betydelser, se Västergötland (olika betydelser).
Den här artikeln handlar om Västergötland. För länet, se Västra Götalands län.

Koordinater: 57°43′41″N 12°42′00″E / 57.728°N 12.700°Ö / 57.728; 12.700

Västergötland
Landskap
Västergötland vapen.svg
Fri vapensköld för Västergötlands landskapsvapen tolkad efter dess blasonering.
Sverigekarta-Landskap Västergötland.svg
Västergötlands läge i Sverige.
Land  Sverige
Landsdel Götaland
Län Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Örebro län
Stift Skara stift, Göteborgs stift
Största sjö Vänern
Högsta punkt Galtåsen, 361,5 m ö.h.
Yta 16 676 km²
Folkmängd 1 293 500 (2014-12-31)[1]
Befolkningstäthet 77,6 invånare/km²
Hertiginna Kronprinsessan Victoria
Hertig Prins Daniel
Landskapssång Jag hälsar dig Västgöta rike[2]
Landskapsblomma Ljung
Landskapsdjur
Fler symboler...
Trana

Västergötland är ett landskap i Götaland i sydvästra Sverige. Det gränsar i sydväst till Halland, i väster till Kattegatt och Bohuslän, i norr till Dalsland, Vänern och Värmland, i öster till Närke och Vättern, samt i sydost till Småland. Namnet kan tidigast spåras till 1070-talet hos Adam av Bremen i sin latiniserade form ...in occidentalia Gothia, Westragothia[3] och senare år 1317 i namnformen Wæstragötland.[4][5] Västergötland ska inte förväxlas med Västra Götalands län - landskapet och länet har på många håll helt olika gränsdragningar.

Officiell ställning[redigera | redigera wikitext]

Sveriges landskap har inte längre någon officiell administrativ funktion. De har dock fortfarande officiell ställning. Västergötlands landskapsvapen fastställdes i sin nuvarande form av Kungl. Maj:t 1884 och registrerades hos Patent- och registreringsverket 1974.[6] Vidare är Kronprinsessan Victoria hertiginna[7], och Prins Daniel hertig,[8] av Västergötland.

Naturgeografi[redigera | redigera wikitext]

Västergötland är mest känt för den bördiga Västgötaslätten, som egentligen består av flera avskilda lågslättsområden. Vanligen menas området söder om Vänern, och väster om en linje från Mariestad, över Skara till Alingsås. Den kraftigaste slättkaraktären finns i området mellan Vara och Lidköping, även kallad Varaslätten. Dessutom finns ytterligare lågslättsområden, till exempel i Vadsbo och Kåkind i nordost, och högslätten Falan mer än 200 meter över havet vid Falköping.[9] Jordbrukslandskapet runt Skara och Falköping utgör Västergötlands historiska centralbygd, men ligger något norr om dess geografiska mitt.

Huvudartikel: Västgötabergen

Slätterna inramas av karaktäristiska platåberg såsom Kinnekulle, Billingen, Ålleberg, Mösseberg, Hunneberg och Halleberg, och avvattnas främst av åarna Nossan, Lidan och Tidan.

Södra delen av landskapet, Sjuhäradsbygden, består till stora delar av kuperad terräng med stora glesbefolkade skogsområden. I sydöst ansluter sydsvenska höglandet och här finns landskapets högsta punkt, Galtåsen 361,5 meter över havet, öster om Ulricehamn. Förutom det stora skogsområdet Tiveden i nordost, finns skogsområden runt Habo och Hökensås i öster,[10] samt Risveden, Härskogen och Vättlefjäll i väster.

Västergötland har relativt många sjöar i söder, och av dessa kan nämnas Mjörn, Anten, Säven och Åsunden, samt gränssjöarna Lygnern och Fegen. Slättlandskapet i norr är sjöfattigt, med undantag för Valle härad på västra sidan av Billingen som har många små och kalkrika sjöar, samt den för sin trandans berömda Hornborgasjön. I de nordostliga gränstrakterna av Västergötland ligger sjöarna Unden, Viken och Skagern.

Landskapet gränsar också till de stora sjöarna Vänern i norr och Vättern i öster, samt till Kattegatt i väster, med Vinga som västligaste landområde.

Västergötlands historia[redigera | redigera wikitext]

Förhistoria[redigera | redigera wikitext]

Gånggrifter på Falbygden.

Västergötland är en av Sveriges äldsta kulturbygder. Enstaka fynd finns från inlandsisen avsmältning och framåt. Under äldsta skedet sträckte sig den dåvarande Nordsjön österut via Vänern ända till Hornborgasjön, men landhöjningen torrlade inom kort både Varaslätten och många andra områden.

En mängd stendösar, gånggrifter och hällkistor, i synnerhet i Falköpingstrakten och vid Göta älv, från bondestenålderns tid vittnar om en relativt stor befolkning redan under den yngre stenåldern. Lösfynd av föremål från skilda tiden av bondestenålder och bronsålder samt äldre bronsålderns rösen visar dock en betydligt större spridning som täcker samtliga bygderna i landskapet, vilket visar att det fanns en aktiv befolkning i hela landskapet. Järnålderns olika gravtyper är också utspridda i stora delar av landskapet, men i starkt skiftande antal. Här ingår några tiotal storhögar eller kungshögar.

Under tiden fram till vikingatidens början finns endast ett fåtal skrivna källor, såsom ett mindre antal runtexter med den äldre futharken. Betydligt viktigare är Jordanes uppräkning av folkstammarna i södra Sverige och Norge från 500-talets början, som berör Västergötland även om dess dåvarande delar kallas vid andra namn. Beowulfkvädet har med sina geater av vissa ansetts koppla till götarnas historia. Det är dock omstritt, och man är idag försiktig med att dra historiska slutsatser ur berättelsen, som har många mytologiska inslag.

Vikingatid[redigera | redigera wikitext]

Kristen runsten från Dalum norr om Ulricehamn, med inskriften:Bröderna Toke och Tyr reste denna sten efter sina bröder. Den ene vart död i väster och den andre i öster.

I de östra och centrala delarna av Västergötland finns ett 60-tal runstenar med texter som innehåller titeln tegn, eller dräng. Benämningar som forskare menar kan ha hört samman med personer som på olika sätt samverkat med den danska kungamakten.[11] Liknande runstenstexter återfinns främst i de sydvästra delarna av Skåne och inom ett begränsat område på mellersta Jylland i Danmark. Hedersbeteckningen "harða goþr" (mycket god) om tegnar, förekommer bara på stenar i Västergötland och Danmark. Runinskrifterna kan inte dateras närmare, men det antas allmänt att de flesta runstenar i Västsverige tillhör "den danska perioden", före Knut den stores död år 1035.[12] Även ortnamnet Tegneby, som återfinns både i Danmark och på några platser i Västergötland och Bohuslän, brukar förknippas med den danska kungamaktens administration under tidig medeltid.[11] Från vikingatidens slut och seklet därefter finns ett drygt hundratal runstenar vars texter ibland antyder förbindelser med England, Estland och Grekland. Även i äldre västgötalagen från 1200-talets början finns särskilda stadganden om Greklandsfarare.

Landskapet var hade några stora obygder som var obrukbara (Västgötalagen omtalar 3 allmänningsskogar på själva Falbygden), där resande gick osäkra, men i övrigt bör vi räkna med att det fanns jordbrukande och boskapsskötande befolkning så gott som överallt, men i skiftande mängd.

Kristendomens intåg[redigera | redigera wikitext]

Det bevarade resterna av kyrkor från Västergötland visar på en mycket tidig, och förhållandevis omfattande kyrklig etablering med början redan under 900-talet, och kraftfullt förstärkt under 1000-talet och det tidiga 1100-talet.[13] Enligt arkeolog Claes Theliander talar gravskickets förändring under 900-talet sitt tydliga språk, de flesta västgötar definierade sig själva som kristna vid 900-talets mitt.[14] De tidiga kristna församlingarna tycks växa fram spontant, och inte som resultat av en målmedveten mission.[14] Man har i Varnhem funnit rester av en stenkrypta som troligen byggts under en gårdskyrka av trä uppförd senast under 1040-talet, och en kristen begravningsplats i Såntorp inte långt därifrån, som togs i bruk under slutet av 800-talet.

Husaby kyrkaKinnekulle. Tornet, som också hade försvarsfunktion, är daterat till sent 1000-tal.

Under åren efter år 1000 skall Olof Skötkonung ha mottagit dopet vid Brigida källa strax väster om Husaby kyrka, enligt en tradition återgiven i de isländska sagorna, bilagorna till äldre Västgötalagen och sigfridslegenden, av den engelske missionären Sigfrid,[15] varvid kungen då lär ha skänkt Husaby till "stav och stol", det vill säga till biskopssäte. Enligt den tyske historieskrivaren Adam av Bremen, erbjöds den tyske ärkebiskopen att bilda ett biskopssäte i Skara, det första på svenskt område, omkring år 1015.[16] Stiftet omfattade från början förutom Västergötland också Östergötland, Värmland och Dalsland. Vid 1100-talets början blev Östergötland ett eget stift med Linköping som centrum.

Kungen [...] grundade en kyrka åt Gud samt inrättade ett biskopssäte i Västra götalandet, som ligger närmast danerna och nordmännen. Det är det stora samhället Skara, för vilken, på den mycket fromme kung Olofs begäran, biskop Unwan vigde Turgot som den förste biskopen. Denne man skötte energiskt sin mission bland hedningarna. Genom sin verksamhet vann han de två namnkunniga götiska folkstammarna för Kristus.
Adam av Bremen [16]

Det intensiva kyrkobyggandet har inte inneburit en allmän övergång till kristendomen, utan först under 1200-talets slut tycks Västergötland och Värmland ha antagit den kristna läran fullt ut. Flera biskopar ordinerades till Skara under 1100-talet, men alla vågade sig helt enkelt inte dit.[13]

I Västergötlands östra delar har ett ovanligt stort antal gravvårdar från äldre medeltid påträffats, till exempel Eskilstunakistor, och andra former av flerdelade kistor med gavelkors och lockhällar. Dessutom romanska gravvårdar som stavkorshällar och liljestenar.[17] De senare är sandstenshällar med slingrande växtmotiv och kristna symboler huggna i relief. Av 402 registrerade liljestenar finns 387 i Västergötland, varav över 100 på eller i omedelbar närhet av Kinnekulle.

Landskapet blev också kristendomens första huvudsäte enligt somliga, dit kristna konungar (Olof Skötkonung, Stenkilssönerna) tog sin tillflykt undan hedningarna i norr; ett påstående som utgår från Snorre Sturlassons berättelse. Runstenar vittnar dock om att landskapen runt Mälaren hade hunnit lika långt i kristnandet, och de berättelser som berör hedniska motreaktioner i början av medeltiden omfattar Västergötland lika mycket som Mälardalen.

Av områdets författning[förtydliga] vid denna tid är inte mycket känt; lagen levde då ännu blott i tradition. En konungens jarl nämns, men av hans ämbetsmyndighet liksom av konungens egen makt märkes föga. Den verkliga makten tillkommer församlingen av alla bönder, alla götars ting, vilket tillsammans med lagmannen är områdets representant utåt och inåt, men lagmannen hade ingen verklig makt, utan var den person som ytterst ansvarade för att de konflikter som ätterna inte själva kunde lösa blev uppklarade och stillade. Trots våra bristande kunskaper om landskapets tidiga förvaltning var bygderna organiserade i härader och en boindelning vars rötter kan gå långt ner i järnåldern.

Sedan gränsen emot Danmark och Norge omsider blivit fastslagen i skrivna traktat och ersatt muntlig tradition, så att de tre rikena möttes vid Göta älvs mynning (enligt Västgötalagens uppgift, på mötet på Danaholmen), vänder sig Västergötlands historia alltmer från väster och in emot det som skall bli Sverige.

Tidig medeltid[redigera | redigera wikitext]

Omkring 1060 kom kronan till en Västgötasläkt genom Stenkil. Efter hans död inträffade häftiga tronstrider, men slutligen erkändes hans båda söner Inge den äldre och Halsten som kungar. Tidtals måste dessa tydligen inför en hednisk reaktion i de norra landskapen draga sig tillbaka till det kristna Västergötland. Vid stenkilska ättens utgång (utdöende?) är Västergötlands separatism uppenbar. Västgötarna synas ha valt en släkting på kvinnolinjen till de förra kungarna, dansken Magnus Nilsson, till sin konung; och då uppsvearnas kandidat Ragnvald Knaphövde utan gisslan infann sig på deras ting i Karleby, slog de ihjäl honom. Då Magnus inte infann sig i sitt rike, inträdde ett interregnum, i vilket lagmannen (antagligen Karl av Edsvära) ledde området. Efter Magnus död 1134 förenades Västergötland så småningom med resten av Sverige.

Äldre västgötalagen är förutom en viktig källa även den äldsta bevarade skriften på svenska.

Äldre västgötalagen, liksom den omkring 50 år yngre andra kodifieringen, ger en god inblick i förhållandena vid denna tid. Landets gränser gick "mellan Älven och Tiveden" och inneslöt 35 härad, inklusive 3 på Dal och 1 (Mo) i nuvarande Småland. Häradena åter bestod av ett antal byar jämte en och annan stad (Falköping, Skara och Skövde nämnas i biskop Brynolfs stadga 1281). Fjärdingen var en underavdelning av häradet för juridiska ändamål, åttingen en underavdelning av byn för fördelningen av dess allmänna. Som självstyrande enheter, var och en med sin allmänning, sitt ting och sitt folkvalda överhufvud, fungerade 1) landet (lagsagan), område för lagmannen och alla götars ting; 2) häradet, område för häradshövdingen och häradstinget ("alle män"), samt i viss mån även 3) byn, som synes ha utgjort nämndemannens distrikt (gränd eller skire) för uppbörd och processer.

Vid sidan av denna indelning fanns en annan i 8 bo (som förutom Vad alla omfattande minst 3 härad), uppkallade efter var sitt gods tillhörande Uppsala öd (Vad, Ökul, Vartoft, Gudhem, Lung, Holäsjö, Asar och Skaland). Dessa gods var kronans omistliga gårdar och förvaltades av en kunglig bryte, antagligen samme person som länsmannen, vilken inom sitt "bo" uppträdde som ett slags statens organ, allmän åklagare och exekutor. Landskapsjarlen uppträder dock inte i lagtexterna.

I lagarna fanns även stadganden om att lagman och biskop skulle vara bondesöner (den förre bondevald, den senare presenterad av bönderna för konungen), att ingen tjänsteman fick vara nämndeman emot böndernas och häradshövdingens vilja och att biskop hade vitsord emot konung, låntagare mot biskop, bonde framför dem alla. Kungens makt var mindre än folkets, och inte ens hans domsrätt framstår som speciellt stark, även om han hade rätt till en del av böterna och har rätt till andra inkomster.

Under den växande kungamakten blev samröret med övriga Sverige allt intimare. Västergötlands ingick tillsammans med andra landsdelar i Valdemar Birgerssons område vid 1276 års skifte, i hertig Erik Magnussons 1310. 1389 upphörde västgötalagen att gälla till förmån för Magnus Erikssons landslag, som deras lagman 40 år tidigare medverkat i skapandet av. Häradstinget i Gudhem dömde dock ännu 1425 efter Västgötalagen, och det gamla landstinget, som under senare medeltiden hölls två gånger om året (januari och juli), omtalas ännu 1613.

Under medeltiden var Västergötland ofta skådeplats för inbördes fejder (Älgarås 1205, Lena 1208, Gestilren 1210, Hova 1275, Gälakvist 1279, Falköping 1389).

Medeltida ting- och lagmän[redigera | redigera wikitext]

Senmedeltid och framåt[redigera | redigera wikitext]

Modell av Skaraborgs slott på Västergötlands museum i Skara. Slottet brändes i samband med danskarnas anfall mot Västergötland 1612.

Sedan Kalmarunionen har Västergötland alltid varit en del av Sverige, om man undantar spridda krigstillfällen, 1613-19, då sju av dess västliga härad fungerade som pant för Älvsborgs lösen. Det har dock fungerat som förläning vid ett flertal tillfällen, som till exempel Drottning Margaretas livgeding. Där låg under unionstiden åtskilliga län, under 1500- och 1600-talen väsentliga delar av prinsarna Magnus, Karls och Johans hertigdömen samt stora grev- och friherreskap (främst Visingsborg, Bogesund, Läckö, Kungslena och Öresten). Den administrativa enheten under unionstiden upplöst i län, främst Älvsborgs och Axevalla, blott då och då i kritiska tider förenade under en herre (Anders Nielsen i början av 1430-talet, biskop Sigge Jonsson 1437, Erik Nilsson 1464 och Erik Abrahamsson 1512-20).

År 1529 försökte västgötska stormän göra uppror i syfte att hindra den lutherska reformationen, i vad som blivit känt som Västgötaherrarnas uppror. Gustav Vasa kunde dock snart återta kontrollen. Genom hans stadga från 9 april 1540 blev Västergötland åter en enhet i militärt, administrativt, juridiskt och kyrkligt hänseende, under en kollegial styrelse, vars ordförande (ståthållare och konservator) blev Gustaf Olsson (Stenbock). Men denna ordning försvann snart. Ståthållare förekom även senare under 1500-talet, residerande på kungsgården Skaraborg, som grundlades 1545, men förstördes av danskarna 1612.

Som gränslandskap drabbades Västergötland ofta av krigets hemsökelser; alla danska krig efter 1400-talets början drabbade landskapet (särskilt åren 1452, 1502, 1511, 1520, 1566, 1612, 1676). Vid freden i Roskilde hamnade Bohuslän och Halland mellan Västergötland och gränsen, och området har sedan dess varit mer förskonat.

Först på 1800-talet vann bosättningarna i den norra skogsbygden såpass stor utbredning, att nya pastorat där kunnat bildas, men annars var bygden tidigt ungefär densamma som nu. Befolkningen i de till Småland gränsande delarna, där bok och ek trivdes, fann redan under medeltiden näring i tillverkning och försäljning av olika träsaker, upphovet till gårdfarihandeln.

Nya städer tillkom så småningom. Bogesund (numera Ulricehamn) omtalas redan 1310, Hjo 1413, Lidköping erhöll privilegier 1446 och nyanlades 1670. På den viktiga platsen vid Västerhavet fanns först Gamla Lödöse, efter 1473 Nya Lödöse, 1607 Gamla Göteborg och 1618 det som idag är Göteborg (med privilegier från 1621). 1583 uppstod Mariestad (med föregångare under kort tid i Ullervad), 1619 Alingsås, 1620 Brätte, som 1642 sammanslogs med det nyanlagda Vänersborg, 1622 Borås, gårdfarirörelsens medelpunkt, 1910 Tidaholm och 1911 Trollhättan.

Sedan 1980 innehar Kronprinsessan Victoria titeln hertiginna av Västergötland. Hennes ende företrädare i detta titulär-hertigdöme är prins Carl som var hertig av Västergötland 1861-1951.

Administrativ indelning[redigera | redigera wikitext]

Sigismund utnämnde 1594 Erik Stenbock till ståthållare i Västergötland med vidsträckt fullmakt. Landskapet styckades varaktigt genom 1634 års regeringsform i två landshövdingadömen: Skaraborgs län (med säte i Skara till 1660, därefter i Mariestad) och Älvsborgs län (med säte i Göteborg till 1679, därefter i Vänersborg); från 1679 togs några härad bort för att ingå i det nybildade Göteborgs och Bohus län. Regeringsformen tillät dock en tillfällig förening av de båda länen under en överlandshövding eller generalguvernör; som sådan fungerade Nils Turesson Bielke 1634-36, Lennart Torstenson 1648-51, pfalzgreven Adolf Johan 1651-54 och K. G. Mörner 1716-19 (hans distrikt omfattade hela sydvästra Sverige). 1719 års regeringsform förbjöd detta.

I samband med kommunindelningsreformen 1967-1974 kom även några västgötska församlingar att överföras till Hallands län (Älvsered och Kungsäter) och Örebro län (Finnerödja-Tived).

Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län lades den 1 januari 1998 samman till Västra Götalands län. Undantaget var västgötakommunerna Habo och Mullsjö, vilka överfördes till Jönköpings län.

Militära förband[redigera | redigera wikitext]

De fänikor med fotsoldater som sattes upp inom landskapen Västergötland och Dalsland organiserades 1613 till ett lands- eller storregemente, Västergötlands storregemente. För att effektivisera organisationen delades de åtta svenska storregementena senare in i tjugo fältregementen,[19] varav tre omfattade Västergötland och Dalsland från 1624. Dessa var Älvsborgs regemente (I15) nerlagt 1998, Skaraborgs regemente (I9), och Västgöta-Dals regemente som ombildades till Hallands regemente (I16) 1902 och avvecklades år 2000.[20] Av dessa så kallade landskapsregementen är det endast Skaraborgs regemente som idag fortfarande är aktivt, från 1942 som pansarregementet (P4).[21]

Ryttare indelades under Gustav Vasa i fanor. Dessa slogs ihop till regementen och ryttarregementet "Västgöta och Dals Ryttare" bildades 1628 med 1 000 ryttare, som ett av Sveriges åtta kavalleriregementen. Regementet namnändrades senare under 1600-talet till Västgöta kavalleriregemente, blev infanteri 1811 (I6), och lades ner 1927.[22] Landskapets nuvarande kavalleriförband bestod från början av Livregementet till häst som i sin tur bildades av ryttarfanor från Uppland och Södermanland. I samband med indelningsverket indelades ryttare till regementet från Roslagen i öster, till Vadsbo härad i Västergötland i väster. År 1792 delades regementet upp i en kyrassiär-, en grenadjär- och en husarkår. Den sistnämnda bildade Livregementets husarer (K3), vilket fortfarande är aktivt i Karlsborg som ett utbildningsförband.[23]

Västgöta flygflottilj (F6) sattes upp i Karlsborg 1939, och beväpnades först med lätta bombplan.[24] Efter andra världskriget ombeväpnades flottiljen med attackflygplan, och lades slutligen ner 1994.[25] År 1940 sattes Skaraborgs flygflottilj (F7) upp vid Såtenäs herrgård nära Grästorp. På flottiljen, som senare övergått till att vara utbildningsflottilj, byggdes Gripencentrum 1995 för utbildning av piloter till JAS 39 Gripen. Flygvapnets Transportflygdivision är också baserat till F7.[26]

År 1942 organiserades två divisioner vedettbåtar, kallad Väneravdelningen (VäA), för att patrullera i Vänern och hindra tysk luftlandsättning. Förbandet, som baserades till Lidköping, kallades skämtsamt för "Skymningseskadern" efter sin första chef, kapten Knut Axel Svantesson Natt och Dag. Det underställdes chefer ur armén, och avvecklades efter andra världskriget.[27][28]

Organisationer med intresse för Västergötland[redigera | redigera wikitext]

Här förtecknas organisationer som har intresse för Västergötlands religion, kultur, historia, och så vidare, och inte bara är landskapsavdelningar av riksorganisationer.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Folkmängd i landskapen den 31 december 2014”. Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Forsamling-landskap-och-stad/389798/. Läst 20 juli 2015. 
 2. ^ Sjung svenska folk!: Sångbok för skola och samhälle. (32. uppl.). Stockholm: Samfundet för unison sång och Musiklärarnas riksförbund. 1954 , s. 40-41.
 3. ^ Sveriges ortnamn: Ortnamnen i Älsborgs län, del 1:1, Stockholm 1906 s. 5, 9
 4. ^ Svenskt Diplomatarium Suecanum, del 3, Stockholm 1829 s. 323
 5. ^ Älvsborgs län - historia i gränsbygd, Mimi Håkansson, Länsstyrelsen i Älvsborgs län, Risbergs Tryckeri, Uddevalla 1997 ISBN 91-86832-09-3 s. 74
 6. ^ Riksarkivet: Heraldiskt register: Västergötland. Läst 13 mars 2014.
 7. ^ Kungahuset: Kungafamiljen: H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Läst 13 mars 2014.
 8. ^ Kungahuset: Kungafamiljen: H.K.H. Prins Daniel Läst 13 mars 2014.
 9. ^ Hallerfors (1970), s. 16
 10. ^ Ahlgren/Hallbäck (1983), s. 57
 11. ^ [a b] Carlsson (2007), s. 35
 12. ^ Sawyer (1991), s. 53
 13. ^ [a b] Carlsson (2007), s. 119
 14. ^ [a b] Theliander (2005), s. 350
 15. ^ Boqvist (1995), s. 70
 16. ^ [a b] Hagerman (1996), s. 166
 17. ^ Carlsson (2007), s. 41-42 ff
 18. ^ ”Stora Mellby”. http://wadbring.com/historia/undersidor/mellby.htm. Läst 18 december 2014. 
 19. ^ Kjellander (2003), s. 11-12
 20. ^ Kjellander (2003), s. 329
 21. ^ Gustafsson (2006), s. 234
 22. ^ Ask (2012), s. 51
 23. ^ Gustafsson (2006), s. 233
 24. ^ Gustafsson (2006), s. 217
 25. ^ Ericson Wolke (2009), s. 257-258
 26. ^ Ericson Wolke (2013), s. 149-154
 27. ^ Birke/Braunstein (2011), s. 92
 28. ^ Birke/Braunstein (2011), s. 36

Källor[redigera | redigera wikitext]

Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Västergötland, 1922.
 • Carlsson, Kristina (2007). Var går gränsen? : arkeologiska uttryck för religiösa och politiska aktörer i nuvarande Västsverige under perioden 1000-1300. Uddevalla: Bohusläns museums förlag i samarbete med Västergötlands muséum. Libris 10361416. ISBN 978-91-7686-234-6 (inb) 
 • Theliander, Claes (2005). Västergötlands kristnande : religionsskifte och gravskickets förändring 700-1200. Göteborg: Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet. Libris 10057071. ISBN 91-85245-22-4 
 • Hagerman, Maja (1996). Spåren av kungens män : om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid. Stockholm: Rabén Prisma. Libris 7408142. ISBN 91-518-2927-4 (inb.) 
 • Boqvist, Agneta (1995). Skara i medeltid : staden, stiftet, landskapet. Skara: Skaraborgs länsmuseum. Libris 7753066. ISBN 91-85884-83-9 
 • Sawyer, Peter (1991). När Sverige blev Sverige. Alingsås: Viktoria. Libris 7759983. ISBN 91-86708-12-0 
 • Hallerfors, Martin (1970). Från silon i Vara; del av Svenska Turistföreningens årsskrift 1970, Västergötland.. Stockholm: Svenska Turistföreningen. Libris 3682221 
 • Ahlgren, John; Hallbäck, Sven-Axel (1983). Gränsbygd i Västergötland. Stockholm: Carlsson&Jönsson. Libris 7665614. ISBN 91-7798-000-X 
 • Gustafsson, Bengt P (2006). Skaraborgs knektar och Västgöta ryttare. Skara: Föreningen för västgötalitteratur. Libris 10276919. ISBN 91-86558-78-1 
 • Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700-2000: chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus. Libris 8981272. ISBN 91-87184-74-5 
 • Ask, Christer (2012). Gränsland i krigens skugga. Skara: Västergötlands fornminnesförening. Libris 13684997. ISBN 978-91-979258-2-2 
 • Birke, Sune; Braunstein, Christian (2011). Sveriges marina förband och skolor under 1900-talet. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris 12638815. ISBN 978-91-976220-5-9 
 • Ericson Wolke, Lars (2013). Bygga och befästa : svensk försvarsarkitektur under fyra sekel. Stockholm: Fortifikationsverket. Libris 14705532. ISBN 9789186050825 
 • Bengtsson, Sven-Åke (2014). En svensk tiger : hårda fakta och siffror över svensk beredskap och upprustning 1939-1945. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibliotek. Libris 16757734. ISBN 978-91-86837-71-6 
 • Ericson Wolke, Lars (2009). Svensk militärmakt : strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1 500 år. Stockholm: Försvarshögskolan; Svenskt militärhistoriskt biblioteks förlag. Libris 11655186. ISBN 9789185789474 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]