Hudson Taylor

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
James Hudson Taylor

James Hudson Taylor (21 maj 1832 - 3 juni 1905) var en betydelsefull brittisk missionär och grundare av den Kinesiska inlandsmissionen.

Hudson Taylor ägnade sig i ungdomen åt medicinska studier med avsikt att senare gå ut till Kina. 1853 verkställdes hans planer, då han utsändes till Kina av det nyss förut, på Karl Gützlaffs initiativ stiftade Kinas evangelisationssällskap. 1856 började Hudson Taylor ett framgångsrikt arbete i Ningbo. Snart nog bröt han förbindelsen med sitt sällskap på grund av dess dåliga affärer. Det skuldsatte sig för att avlöna missionärerna, men för Hudson Taylor var skuldsättning förbjudet i Guds ord.

1860-65 vistades Hudson Taylor på grund av försvagad hälsa i England. Sistnämnda år grundlade han Kinesiska Inlandsmissionen (China inland mission). Emot tidens enligt hans uppfattning mekaniserade missionspraxis ville han grundlägga en trosmission. Av missionsarbetarna, män och kvinnor, krävdes ingen utbildning, blott levande tro. Aldrig fick sällskapet sätta sig i skuld. Endast Gud, men inte människor fick man bedja om penningar. Arbetet lades på allmän evangelisk grundval, i det arbetare från alla denominationer hälsades välkomna. Huvuduppgiften var evangelisation av det inre av Kina, d. v. s. ordets förkunnande genom kringresande sändebud. Bakom låg en eskatologisk tankegång, som på 1840-talet uppkommit i England och av vilken även Hudson Taylor tidigt gripits, den nämligen, att man genom att förkunna evangeliet för hedningarna så skyndsamt som möjligt skulle kunna påskynda Kristi ankomst, detta i enlighet med den tolkning man gav åt Matt. 24: 14.

Hudson Taylor, som var en storslagen religiös personlighet, en ovanlig trons och bönens man, rönte stor framgång, när han framställde sina tankar och planer. 1866 kunde han med en skara medhjälpare avresa till Kina. Småningom lyckades man tränga in i det inre av landet, på allvar dock först efter 1876. Under sitt andra årtionde gjorde missionen jättesteg framåt och fick med tiden filialer i Nordamerika, Schweiz, Tyskland, Sverige, Norge och Finland.

Ett utomordentligt krafttillskott erhöll den 1884 genom den s. k. Sjustjärnan i Cambridge, sju studenter i framstående ställning, som erbjöd missionen sin tjänst. De engelska och amerikanska universitetens uppmärksamhet fästes därmed på densamma. Hudson Taylor och Kinesiska inlandmissionen gjorde en synnerligen stor insats i 1800-talets Kina mission. Den ursprungliga troskaraktären har med tiden modifierats, och man har, med klarnande blick för det fasta missionsarbetets betydelse, alltmer närmat sig hittills f. ö. vedertagna missionsprinciper.


Källor[redigera | redigera wikitext]

Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Taylor, 1904–1926.
  • Austin, Alvyn (2007) (på eng). China's millions: the China Inland Mission and late Qing society, 1832-1905. Studies in the history of Christian missions, 99-3475384-7. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Pub. Libris 10469351. ISBN 0-8028-2975-9 (pbk. : alk. paper) 
  • Taylor, Howard; Taylor Mary Geraldine (1946) (på eng). Hudson Taylor and the China inland mission: the growth of a work of God (Repr. [ed.]). London. Libris 3236181