Huni

Från Wikipedia
Titulatur för Huni

Huvud som förmodas föreställa Huni.
Födelsenamn
M23X1
N35
V28
Huennisut (Hu en nisut) [H 1]/
Ḥw n njswt
Nisuthu (Nisut hu)/
Njswt ḥw
Nisuteh (Ni suteh)
Nj swtḥ
V10AA25n
Z4
V11AG7

Huni [H 2]
Ḥwnj [H 3]
Turinpapyrusen (Nr.3.8)
V10AV28Z5A25HASHHASHV11AG7

Huj
Ḥwj
Sakkaratabletten (Nr.15)
V28A25n
Z4
D40
Huni
Ḥw-nj
Grekiska
Manetho-varianter:

Africanus: Aches [H 4]
Eusebios: saknas

Huni var enligt traditionen den siste faraonen under Egyptens tredje dynasti. Den moderna egyptologin har dock stött på svårigheter med hans styre, eftersom det finns väldigt få samtida fynd eller monument som med säkerhet tillhör honom. Tidigare slutsatser om honom är mestadels baserade på gissningar.

Namn och identitet[redigera | redigera wikitext]

Det har länge ansetts att Huni inledde en praktfull period som med hans efterträdare skulle blomma ut och bland annat resultera i de stora pyramiderna under fjärde dynastin. Men detta har ifrågasatts på grund av de få bevis i form av monument och dokumentering som existerar från hans regeringstid. Huni besteg troligen tronen redan som en äldre man, och enligt Turinpapyrusen så härskade han i 24 år.

Fynd[redigera | redigera wikitext]

Prisse-papyrusens[1] berättar att "...men Hans Majestät Huni dog och Hans Majestät Snofru besteg som den smorde härskaren över hela landet...". Detta bekräftar att Huni var den sista härskaren under tredje dynastin.[2]

Det enda samtidiga monument som kan hänföras till Huni är ett block av granit från Elefantine som visar hans namn tillsammans med namnet på ett palats.[3] På baksidan av Palermostenen hedrar kung Neferirkare Hunis grundande av ett dödstempel. Byggnaden har dock inte hittats.

Födelsenamnet[redigera | redigera wikitext]

Turinpapyrusen och Sakkaratabletten nämner Huni som direkt företrädare till Snofru, men namnet saknas på Abydoslistan.[4] Fynd från Nya riket kan överses eftersom originalskriften troligen blivit misstolkad av skrivare som levde många hundra år senare. Hunis födelsenamn är bara dokumenterat på tre platser. Det råder oenighet bland egyptologer om exakt hur det ska läsas. Neferkare kan ha varit Hunis födelsenamn och finns bevarat som Snofrus företrädare på både Abydoslistan och Karnaklistan.

Horusnamnet[redigera | redigera wikitext]

Under Huni intar kartuschen för första gången en mer central plats i faraos titulatur än serekhen som omsluter horusnamnet. Hunis horusnamn är okänt, men det finns flera teorier och alternativa förslag. Namnet Kahedjet anses av vissa tillhöra Huni på rent stilistiska grunder, men eftersom detta namn bara hittats på ett enda fynd är det mycket osäkert.[5] Andra teorier inkluderar att identifiera horusnamnet Khaba med Huni, eftersom inget annat namn är kopplat till detta.[6]

Familj[redigera | redigera wikitext]

Huni var gift med drottning Meresankh I och var troligen far till Snofru. Det grundas på att Huni enligt traditioner under senare dynastier hedrades som far till Snofru. Detta kan dock inte verifieras av arkeologiska fynd.

Källor[redigera | redigera wikitext]

 • Nicolas Grimal: A History of Ancient Egypt. Blackwell-Publishing, Oxford 1992, ISBN 0-631-19396-0
 • Wolfgang Helck: Der Name des letzten Königs der 3. Dynastie und die Stadt Ehnas (Studien zur altägyptischen Kultur 4), 1976, S. 125–130
 • Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Albatros, Düsseldorf 2002, ISBN 3-491-96053-3
 • Rainer Stadelmann: King Huni: His Monuments and His Place in the History of the Old Kingdom i Zahi A. Hawass, Janet Richards (Hrsg.): The Archaeology and Art of Ancient Egypt. Essays in Honor of David B. O'Connor. Vol. II. Conceil Suprême des Antiquités de l'Égypte, Le Caire 2007
 • Toby A. H. Wilkinson: Early Dynastic Egypt. Routledge, London/New York 1999, ISBN 0-415-18633-1
 • Jürgen von Beckerath: Chronologie des pharaonischen Ägypten. von Zabern, Mainz 1997, ISBN 3-8053-2310-7

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Troligen från 12:e eller 13:e dynastin
 2. ^ Nicolas Grimal: A History of Ancient Egypt. s.65-67.
 3. ^ Alan H. Gardiner: The royal canon of Turin Bild II
 4. ^ Möjligtvis kan Neferkare vara Hunis födelsenamn.
 5. ^ Toby Wilkinson: Early Dynastic Egypt. s. 103-105
 6. ^ Toby Wilkinson: Early Dynastic Egypt. s. 88

Titulatur[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ En inskription på ett granitblock från Elefantine
 2. ^ Enligt Prisse-papyrusen.
 3. ^ Wolfgang Helck: Der Name des letzten Königs der 3. Dynastie und die Stadt Ehnas. i Studien zur Altägyptischen Kultur, 4. Ausgabe 1976, s. 125-128.
 4. ^ Regerade enligt Africanus i 42 år.


Företrädare
Mesochris
Kung av Egypten
3:e dynastin
Efterträdare
Snofru