Hydrolys

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hydrolys (från grekiska hydro- (vatten) och lysis (klyvning)) är en kemisk process där en molekyl klyvs i två delar efter att en vattenmolekyl har adderats.

Hydrolysen kan katalyseras i närvaro av en syra (sur hydrolys) eller en bas (basisk hydrolys). Man kan också använda vissa enzymerhydrolaser – vilket kan ge ytterst specifik hydrolys.

Organisk hydrolys[redigera | redigera wikitext]

Hydrolys är en av de vanligaste reaktionerna inom den organiska kemin. Under hydrolysen delas en funktionell grupp i två delar och en väte (H) adderas till en av delarna och en hydroxylgrupp till den andra.[1]

Hydrolys i matspjälkningssystemet[redigera | redigera wikitext]

Det finns många typer av organisk hydrolys, bland annat vid sönderdelning av polymerer i bland annat magtarmkanalerna. Många av de ämnena vi äter är olika polymerer (stärkelse, fett, protein) och för att kroppen ska kunna ta upp dessa ämnen måste makromolekylerna brytas ned till mindre molekyler. Detta sker genom hydrolys.[2]

Protein hydrolys[redigera | redigera wikitext]

Det första steget i nedbrytningen av proteiner till mindre peptider är i magsäcken. I magsäcken hydrolyseras protein med hjälp av enzymet pepsin. Men då pepsin inte kan katalysera hydrolysen för alla peptidbindningar bryts inte proteinet ned i aminosyror, utan istället bryts proteinet ned till mindre peptider. Peptiderna hydrolyseras sedan i tolvfingertarmen med bl.a. enzymet trypsin som katalysator. Skälet till att det finns många olika enzym är att kroppens enzymer endast kan katalysera hydrolysen mellan ett fåtal aminosyror. Utan enzymerna är aktiveringsenergin så pass hög att hydrolysen sker mycket långsamt. Slutligen hydrolyseras peptiderna i tunntarmen ned till aminosyror med enzymet peptidas.[3]

Alkalisk esterhydrolys[redigera | redigera wikitext]

Sönderdelning av en ester med hydroxidjoner (alltså basisk miljö) kallas alkalisk esterhydrolys, trots att vatten inte tas upp. Denna reaktion kallas även för förtvålning, eftersom tvål kan bildas.

Oorganisk hydrolys[redigera | redigera wikitext]

En form av oorganisk hydrolys är protolys av syror.[4] Vid protolys av syror binder vatten tillfälligt in i syran för att sedan bryta den kovalenta bindningen mellan syran och vätet.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Renneboog, Richard M. (2020). ”Hydrolysis”. Salem Press Encyclopedia of Science. 
  2. ^ Henriksson, Anders (2012). Syntes kemi 2. sid. 129 
  3. ^ Jakobsson, Gunilla; Zeidler, Otto. Humankemi 
  4. ^ ”hydrolys”. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hydrolys. Läst 16 mars 2021.