Hydrolys

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Hydrolys (från grekiska hydro- (vatten) och lysis (klyvning)) är en kemisk process där en molekyl klyvs i två delar efter att en vattenmolekyl har adderats.

Hydrolysen kan katalysera basiskt eller surt. Man kan också använda vissa enzym - hydrolaser vilket kan ge ytterst specifik hydrolys.

Alkalisk esterhydrolys: Sönderdelning av en ester med hydroxidjoner (alltså basisk miljö) kallas alkalisk esterhydrolys, trots att vatten inte tas upp. Denna reaktion kallas även för förtvålning, eftersom tvål kan bildas.