International Nuclear Event Scale

Från Wikipedia
(Omdirigerad från INES)
Hoppa till: navigering, sök
'Uppslagsordet INES leder hit. För kvinnonamnet, se Inez.

The International Nuclear Event Scale (INES) är en sjugradig skala, utarbetad av Internationella atomenergiorganet, för att kunna gradera incidenter/olyckor vid kärnkraftsanläggningar. De tre lägsta nivåerna (1-3) kallas för händelser eller incidenter och de fyra översta för olyckor (4-7). Det finns också en nivå 0 ("utanför skalan") för att ange att händelsen inte har någon betydelse ur säkerhetssynpunkt. Händelserna klassificeras enligt tre kriterier:

  • Omgivningspåverkan (utsläpp av radioaktiva partiklar till omgivningen)
  • Anläggningspåverkan (utsläpp av radioaktiva partiklar inom anläggningen)
  • Försämring i anläggningens djupförsvar (försämring i anläggningens säkerhetssystem).
7
Stor olycka
6
Allvarlig olycka
5
Olycka med risk för omgivningen
4
Olycka utan betydande risk för omgivningen
3
Allvarlig händelse
2
Händelse
1
Avvikelse
0
Mindre avvikelse från normaldrift

Detaljer[redigera | redigera wikitext]

Nivå Beskrivning Exempel
INES 7 Stor påverkan på omgivningen, omfattande hälso- och miljöeffekter.
INES 6 Betydliga utsläpp till omgivningen, som troligen kräver fullt utnyttjande av planerade motåtgärder.
  • Majak-olyckan, Sovjetunionen, 1957.
INES 5 Begränsade utsläpp till omgivningen, som troligen kräver partiellt utnyttjande av planerade motåtgärder.

eller

Allvarlig skada på reaktorhärden eller de radiologiska barriärerna.

INES 4 Mindre effekter på omgivningen där stråldoserna till allmänheterna är i samma storleksordning som rekommenderade nivåer.

eller

Betydlig skada på reaktorhärden eller de radiologiska barriärerna eller dödlig bestrålning av minst en anställd på anläggningen.

INES 3 Mycket liten effekt på omgivningen, stråldoser till allmänheten under rekommenderade nivåer.

eller

Allvarlig spridning av kontaminering på anläggningen (on-site) och/eller akuta hälsoeffekter på någon anställd på anläggningen.

eller

En "nästan-olycka" där inga säkerhetsnivåer finns kvar.

INES 2 En incident utan påverkan på omgivningen. Betydande spridning av radioaktivitet inom anläggningen kan ha förekommit.

eller

Överexponering på någon anställd på anläggningen.

eller

Incidenter med betydande brister i säkerhetsföreskrifterna.

INES 1 En anomali utöver vad som är tillåten.
INES 0 En händelse som inte har någon betydelse för säkerheten.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]