Hoppa till innehållet

International Nuclear Event Scale

Från Wikipedia
Uppslagsordet ”INES” leder hit. För kvinnonamnet, se Inez.

The International Nuclear Event Scale (INES) är en sjugradig skala, utarbetad av Internationella atomenergiorganet, för att kunna gradera incidenter/olyckor vid kärnkraftsanläggningar. De tre lägsta nivåerna (1-3) kallas för händelser eller incidenter och de fyra översta för olyckor (4-7). Det finns också en nivå 0 ("utanför skalan") för att ange att händelsen inte har någon betydelse ur säkerhetssynpunkt. Händelserna klassificeras enligt tre kriterier:

  • Omgivningspåverkan (utsläpp av radioaktiva partiklar till omgivningen)
  • Anläggningspåverkan (utsläpp av radioaktiva partiklar inom anläggningen)
  • Försämring i anläggningens djupförsvar (försämring i anläggningens säkerhetssystem).
7
Stor olycka
6
Allvarlig olycka
5
Olycka med risk för omgivningen
4
Olycka utan betydande risk för omgivningen
3
Allvarlig händelse
2
Händelse
1
Avvikelse
0
Mindre avvikelse från normaldrift
Nivå Beskrivning Exempel
INES 7 Stor påverkan på omgivningen, omfattande hälso- och miljöeffekter.
INES 6 Betydliga utsläpp till omgivningen, som troligen kräver fullt utnyttjande av planerade motåtgärder.
  • Majak-olyckan, Sovjetunionen, 1957.
INES 5 Begränsade utsläpp till omgivningen, som troligen kräver partiellt utnyttjande av planerade motåtgärder.

eller

Allvarlig skada på reaktorhärden eller de radiologiska barriärerna.

INES 4 Mindre effekter på omgivningen där stråldoserna till allmänheterna är i samma storleksordning som rekommenderade nivåer.

eller

Betydlig skada på reaktorhärden eller de radiologiska barriärerna eller dödlig bestrålning av minst en anställd på anläggningen.

INES 3 Mycket liten effekt på omgivningen, stråldoser till allmänheten under rekommenderade nivåer.

eller

Allvarlig spridning av kontaminering på anläggningen (on-site) och/eller akuta hälsoeffekter på någon anställd på anläggningen.

eller

En "nästan-olycka" där inga säkerhetsnivåer finns kvar.

INES 2 En incident utan påverkan på omgivningen. Betydande spridning av radioaktivitet inom anläggningen kan ha förekommit.

eller

Överexponering på någon anställd på anläggningen.

eller

Incidenter med betydande brister i säkerhetsföreskrifterna.

INES 1 En anomali utöver vad som är tillåten.
INES 0 En händelse som inte har någon betydelse för säkerheten.

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]