IR

Från Wikipedia

IR eller ir kan syfta på:

  • IR – den israeliska statliga järnvägen, se Israel Railways
  • IR-strålning – elektromagnetisk strålning inom våglängdsområdet 700 nm till 1 mm
  • IR – ett företags relationer med kapitalmarknad och aktieägare, se Investerarrelationer
  • IR – information i datorlagrad form söks ut med hjälp av olika tekniker och teknologier, se Informationssökning
  • IR – nationalitetsbeteckningen för motorfordon från Iran
  • Ir – kemiskt tecken för Iridium
  • .ir – nationell toppdomän för Iran
  • IR – behörighet för piloter att flyga enligt instrumentflygregler, se Instrument Rating
  • Ir – en förkortning för oregelbundna galaxer i Hubbles galaxklassifikation, se oregelbunden galax
  • IR - individuell reprografiersättning. Det är en ersättning som bildupphovsmän, som är publicerade i böcker, tidningar och tidskrifter utgivna i Sverige, kan söka. IR är en ersättning för att publiceringarna kan fotokopieras inom undervisningen i Sverige och betalas ut av Bild Upphovsrätt i Sverige, BUS