ITP

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För andra betydelser, se ITP (olika betydelser).

Industrins och handelns tilläggspension (ITP) är en tjänstepension för privatanställda tjänstemän i Sverige. ITP har kommit till genom ett kollektivavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv. ITP-planen kom till 1960 och är sedan 1974 kollektivavtalad.

ITP innehåller två avdelningar:

 • ITP 1 med premiebestämd ålderspension. Gäller för tjänstemän födda 1979 eller senare (även vissa tidigare födda kan omfattas). Premiebestämd innebär att premien är bestämd på förhand, men inte storleken på pensionen.
 • ITP 2 med förmånsbestämd ålderspension. Gäller för tjänstemän födda 1978 eller tidigare. Förmånsbestämd innebär att storleken på pensionen är bestämd på förhand, men inte premien.

ITP innehåller förutom ålderspension också sjukpension. ITP 2 innehåller även en kompletterande, premiebestämd ålderspension som heter ITPK samt familjepension. För att omfattas av ITP ska man ha fyllt 18 år och vara anställd hos en arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal inom PTK:s område.

Collectum är oberoende valcentral och knutpunkt för ITP.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Avtalet om den första ITP-planen undertecknades 1960 av arbetslivsorganisationerna SAF, SIF och SALF, vilka idag motsvaras av Svenskt Näringsliv, Unionen och Ledarna. I den första ITP-planen ingick ålderspension, invalidpension och änkepension. Pensionslöftet innebar att ITP tillsammans med den allmänna tilläggspensionen (ATP) och folkpensionen skulle ge cirka 65 procent av slutlönen. Från den 1 oktober 1974 är ITP kollektivavtalad och 1977 trädde en ny ITP-plan i kraft som bland annat införde en kompletterande premiebestämd del i pensionslösningen kallad ITPK. År 2007 var det åter dags för en ny ITP-plan att träda i kraft samtidigt som den tidigare planen levde kvar med vissa förändringar. Den nya planen kallas ITP 1 och den tidigare planen med vissa förändringar kallas ITP 2.

ITP 1[redigera | redigera wikitext]

ITP 1 är en tjänstepension som omfattar privatanställda tjänstemän födda 1979 eller senare (även vissa tidigare födda kan omfattas). Ålderspensionen inom ITP 1 är premiebestämd, vilket innebär att premien är bestämd på förhand, men inte storleken på pensionen.

ITP 1 innehåller

 • ålderspension från 25 års ålder, som börjar betalas ut när man går i pension ,
 • sjukpension från 18 år, som betalas ut om man blir långvarigt sjuk,
 • familjeskydd, som man kan välja till,
 • återbetalningsskydd, som man kan välja till.

Arbetsgivaren betalar varje månad in pengar till tjänstemannens ITP-ålderspension, som han eller hon får placera själv i ITP-valet. Premien motsvarar

 • 4,5 % av lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp.
 • 30,0 % av lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp.

Kompletterande premier kan förekomma.

ITP-valet[redigera | redigera wikitext]

Privatanställda tjänstemän som tillhör ITP 1 placerar själva hela sin ålderspension genom ITP-valet. Hälften av premien måste placeras i en traditionell pensionsförsäkring. Den andra hälften kan placeras i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring eller både och. Tjänstemannen kan också välja till familjeskydd och/eller återbetalningsskydd.

Collectum är valcentral för ITP-valet.

ITP 2[redigera | redigera wikitext]

ITP 2 är en tjänstepension som omfattar privatanställda tjänstemän födda 1978 eller tidigare. Ålderspensionen inom ITP 2 är förmånsbestämd, vilket innebär att storleken på pensionen är bestämd på förhand, men inte premien. ITP 2 innehåller även en premiebestämd del, ITPK.

ITP 2 innehåller

 • ålderspension, som börjar betalas ut när man går i pension,
 • sjukpension från 18 år, som betalas ut om man blir långvarigt sjuk,
 • familjepension (om man tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp om året),
 • ITPK (kompletterande ålderspension) från 28 års ålder – börjar betalas ut när man går i pension.

För att ha ITP 2 och ITPK måste man arbeta minst åtta timmar i veckan.

Årslön Ålderspension i procent

av årslönen

0–7,5 inkomstbasbelopp 10 procent
7,5–20 inkomstbasbelopp 65 procent
20–30 inkomstbasbelopp 32,5 procent

Ålderspensionen i ITP 2 förvaltas av Alecta.

ITPK[redigera | redigera wikitext]

Från 28 års ålder har privatanställda tjänstemän som omfattas av ITP 2 också en kompletterande ålderspension, ITPK, som innehåller

 • egen ålderspension,
 • familjeskydd, som man kan välja till,
 • återbetalningsskydd, som man kan välja till.

ITPK ålderspension är premiebestämd och den anställde får placera den själv i ITPK-valet. Arbetsgivaren betalar en bestämd premie, två procent av lönen, varje månad.

ITPK-valet[redigera | redigera wikitext]

Genom ITPK-valet väljer privatanställda tjänstemän som omfattas av ITP 2 förvaltare för ITPK-premien – antingen en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Tjänstemannen kan också välja till familjeskydd och/eller återbetalningsskydd.

Collectum är valcentral för ITPK-valet.

ITP sjukpension[redigera | redigera wikitext]

En privatanställd tjänsteman som har ITP kan få en extra ersättning som kallas ITP sjukpension om han eller hon är sjuk en längre tid. Den ser lite olika ut beroende på hur mycket man tjänar.

Den som har fyllt 18 år och är sjukskriven till minst 25 procent kan få sjukpension om han eller hon

 • varit sjukskriven i mer än 90 dagar i följd eller
 • varit sjukskriven i mer än 105 dagar i olika perioder den senaste tolvmånadersperioden eller
 • samtidigt får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

ITP familjepension[redigera | redigera wikitext]

En privatanställd tjänsteman som tillhör ITP 2 och har en årslön på mer än 7,5 inkomstbasbelopp har en familjepension genom sin tjänstepension. Det betyder att tjänstemannens familj får ersättning om han eller hon avlider. Sambo har inte rätt till den här pensionen. Det finns möjlighet att avstå från familjepension och istället styra över inbetalningar från ITP familjepension till den egna ålderspensionen.

Familjeskydd[redigera | redigera wikitext]

Familjeskydd är en extra pension som en privatanställd tjänsteman kan lägga till sin ITP eller ITPK. Det innebär att det betalas ut pengar till familjen om man avlider innan man har gått i pension. Hur mycket som ska betalas till familjen, och under hur lång tid pengarna ska betalas ut, väljer man i ITP- eller ITPK-valet. Kostnaden för familjeskyddet beror på vilket belopp och vilken utbetalningstid man väljer samt vilken ålder man har.

Återbetalningsskydd[redigera | redigera wikitext]

Privatanställda tjänstemän med ITP kan välja till återbetalningsskydd i ITP- eller ITPK-valet. Då får de efterlevande den ålderspension som tjänstemannen har tjänat in, om han eller hon skulle avlida innan eller under tiden pensionen betalas ut.

TGL[redigera | redigera wikitext]

Privatanställda tjänstemän med ITP har också tjänstegrupplivförsäkring (TGL). TGL innebär att familjen får ett skattefritt engångsbelopp om tjänstemannen skulle avlida innan han eller hon går i pension.

För att få TGL måste man arbeta minst åtta timmar i veckan.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]