Index

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Wiktionary small.svg
Svenskspråkiga Wiktionary har ett uppslag om index.

Index kan vara:

  • Detsamma som register.
  • Jämförelsetal som anger värdeutvecklingen i förhållande till en bestämd startpunkt, till exempel aktieindex
  • En diskret variabel som skiljer olika element i ett matematiskt objekt, se vidare Index (matematik)
  • Ett sammanfattande mått inom samhälls- och beteendevetenskaplig forskning, se vidare Index (enkät)
  • Ett eller flera tecken satta i indexläge, också omnämnt "nedsänkt läge". Används ofta inom matematiken i samband med variabler, eller i andra symboler för att åtskilja parametrar som beskrivs med samma symbol, exempelvis i H_2O (det vill säga den kemiska beteckningen för vatten) där siffran "2" är satt i indexläge
  • Ett tal som anger kvoten mellan värden inom samma kategori, till exempel brytningsindex eller konsumentprisindex
  • Kortform för den katolska kyrkans Index librorum prohibitorum, alltså lista över förbjudna böcker