Integritet

Från Wikipedia

Integritet kan avse:

  • personlig integritet – rätten för varje människa att få sin egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för störande ingrepp
  • digital integritet – rätten till skydd för personuppgifter och privatliv på internet och i andra digitala sammanhang
  • Integritet (egenskap) – en egenskap som innebär att någonting är väl sammanhängande (integrerat) och motsägelsefritt inom ramen för vissa principer
  • Integritetsskyddsombud – ska bevaka enskildas integritetsintresse i mål vid Försvarsunderrättelsedomstolen
  • Integritetsskyddsmyndigheten – en svensk statlig förvaltningsmyndighet, före detta Datainspektionen

Se även[redigera | redigera wikitext]