International Bank Account Number

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

International Bank Account Number, förkortat IBAN, står för Internationellt bankkontonummer och används för att identifiera ett bankkonto vid internationella transaktioner. I första hand används det vid transaktioner till konton i Europa. Till bland annat USA fungerar det inte.

Ett IBAN-nummer kan bestå av upp till 34 tecken. Tillsammans med IBAN-numret ska BIC-kod (tidigare kallad Swiftadress) anges. För att betala till utlandet från svensk internetbank behövs IBAN och BIC. Läs mer på European Committee for Banking Standards

IBAN består av:

  • Två bokstäver för land, enligt ISO 3166-1 alpha-2, SE för Sverige.
  • Två kontrollsiffror som beräknas ur de övriga för att upptäcka fel.
  • Övriga siffror, max 30 st. I Sverige är det 20 siffror som består av:
    • Tre tecken för bank-id. Till exempel 500 för SEB och 600 för Handelsbanken.
    • 17 siffror som är clearingnumret (som anger bank) och kontonumret utfyllt med nollor till vänster.

Totalt är det 24 tecken i Sverige. Bland de kortaste IBAN finns i Norge med 15 tecken, och bland de längsta har Malta med 31 tecken.

Dessutom behövs alltså en BIC-kod, som anger bank och innehåller åtta bokstäver (fyra för bank, två för land och två för ort) plus ibland (men inte för Sverige) tre tecken till.

Enligt EU:s förordning nr 260/2012 ska IBAN anges på alla fakturor och liknande med belopp i euro, och BIC ska avskaffas inom EU senast 2016.[1]

Exempel[redigera | redigera wikitext]

(kk = kontrollnummer, b=kontornr, aa = kontonummer)

Bank Kontonummer BIC-kod IBAN
Swedbank 7bbb-aaaaaaa SWEDSESS SEkk800 000000 7bbb aaaaaaa
Swedbank 8bbbb-aaaaaaaaaa SWEDSESS SEkk800 00 8bbbb aaaaaaaaaa
SEB 5bbb-aaaaaaa ESSESESS SEkk500 000000 5bbb aaaaaaa
Nordea 3bbb-aaaaaaaaaa NDEASESS SEkk300 0000000 aaaaaaaaaa
Handelsbanken 6bbb-aaaaaaaaa HANDSESS SEkk600 00000000 aaaaaaaaa
Plusgirot aaaaaaa-a NDEASESS SEkk950 0009960nn aaaaaaaa

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009”. EUT L 94, 30.3.2012, s. 22-37. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0260.