Hoppa till innehållet

Internationell upphovsrättsförordning

Från Wikipedia

Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) är en svensk förordning som innehåller föreskrifter om tillämpning av den svenska upphovsrättslagen.[1] Enligt förordningen ska upphovsrättslagen tillämpas i Sverige, på medborgare och juridiska personer i länder som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Förordningen gäller även för verk uppförda av personer i länder som är medlemmar av

Förordningen beskriver även upphovsrättslagens tillämpning på utgivna och outgivna verk av Förenta nationerna, dess fackorgan samt organisationen av amerikanska stater.

Upphovsmannarätten finns även fastslagen i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 27 moment 2: "Envar har rätt till skydd för de moraliska och materiella intressen, som härröra från varje vetenskapligt, litterärt eller konstnärligt verk, till vilket han är upphovsman."

Källhänvisningar

[redigera | redigera wikitext]
  1. ^ "Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)". Arkiverad 10 maj 2006 hämtat från the Wayback Machine. notisum.se. Läst 14 mars 2015.

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]