Interregnum

Från Wikipedia

Interregnum, från latinets inter- ("mellan") och rēgnum ("regerande", från rex - "kung"), kallas tiden mellan en ledares eller regerings avgång eller avsättning och valet av dess efterträdare. Typiskt har det historiskt handlat om tiden mellan en monark och en annan.