Jägerhorn af Spurila

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Jägerhorn af Spurila är en svensk-finländsk uradlig ätt med nr 114 på Sveriges Riddarhus och nummer 5 på Finlands Riddarhus. Den svenska grenen slocknade 1877. Ätten fortlever i Finland och i USA. En gren har återflyttat till Sverige och har representationsrätt på Sveriges Riddarhus sedan 1978.

Ätten är av gammalt frälse från Pemar i Egentliga Finland. Exakt datum för adlande kan ej fastställas. Väpnaren Nils Pedersson i Hevonpää, som nämns 1464 och som för ett upphängt jakthorn i sigillet den 10 mars 1471 har ansetts vara stamfader för ätten. Frälsemannen Nisse Pedersson nämns som mycket sannolik farfar, och väpnaren Peder Nilsson som en sannolik far till Nils Pedersson i Hevonpää. Nisse Pedersson ägde frälsejord i Pemar; han fråndömdes mark i Loppis i samband med Nyköpings recess 1396 (genomförd i Finland 1405) och vidimerade en fastighetsaffär 1399. Peder Nilsson deltog i ett möte mellan frälsemän i Åbo 1439.

Genom överste Christer Classon af Spurila blev ätten introducerad vid riddarhusets instiftande i Sverige 1625 under nr 86 bland adelsmän, vilket nummer sedermera ändrades till 114. Namnet Jägerhorn af Spurila dokumenteras först 1634 i Ridderskapets och Adelns protokoll, troligen för att göra skillnad med ätten Jägerhorn af Storby, med liknande vapensköld, som då tog introduktion. Ätten uppflyttades till riddarklassen 1778. Immatrikulation på Finlands riddarhus ägde rum den 12 januari 1820 under nr 5.

I äldre genealogiska verk framställs ätterna Jägerhorn af Storby och de frälsesläkter med samma namn och liknande vapen i Hertonäs invid Helsingfors, varifrån ätten Jägerskiöld har sitt upphov, som utgreningar från ätten Jägerhorn af Spurila. Senare forskning anger dock att ett gemensamt ursprung för ätterna inte kan påvisas.

Enligt en fantasifull släktsägen har ätten Jägerhorn af Spurila sina rötter i Finland på 1100-talet då stamfadern skulle ha varit Erik den heliges vapendragare. Denna släktsägen sammanför ätterna Jägerhorn af Storby och Jägerskiöld som utgraningar till ätten Jägerhorn af Spurila. En släkttavla från 1769 anger släktsägnen enligt följande:

"Denne Ätt är så gammal at Nobilitations tiden ei med visshet kan utsättas, dock är af Familiens Förfäder för Sanning berättat, at Stamfadren för denne ätt har varit Rötker Ingesson, hvilken Konung Eric IX:de eller den Helige Kallad, tagit til Vapn Dragare för dess ansenliga och vackra växt, samt ovanliga Styrcka och mandom, under högst bemätte Konungs varelse i Finland på 1150 talet, och vid återresan till Sverige tagit honom med Sig. Denne Rötker Ingesson skall år 1160 vid en drabbning emellan de Svenske och Danske anfört en Fännica Ryttare och skall hafva haft ett horn efter den tidens, hvarmed gafs teckn: Enär han anföll de Danske, dref han dem til rygga och förfölgde dem med den häftighet, at han kom alt bakom ryggen Danska Armeen, och under det han förfölgde dem, blåste han victoria i sitt horn, hvaröfver Danska Armeen blef förskräckt, tog til flyckten och lämnade sina Öfvervinnare ansenligit byte, hvaraf Dannemarcks Kyrcka, en half mil ifrån Upsala blef upbygd, och Han blef sedan kallad Jagarhorn [...].” (Se Danmarks kyrka)

Några kända personer Jägerhorn (af Spurila) i historien:

 • Georg Henrik Jägerhorn, generallöjtnant, deltog i Gustaf III:s ryska krig 1788-90 och var överkommendant på Stockholms garnison 1808.
 • Fredrik Anders Jägerhorn, överstelöjtnant, chef för Karelens dragoner. Bror till Reinhold Johan Jägerhorn och far till bröderna Fredrik Adolf Jägerhorn och Johan Anders Jägerhorn (d.y.).
 • Johan Anders Jägerhorn (d.y.), överstelöjtnant, deltog i Gustav III:s 1772 års revolution, en av Anjalamännen, bror till Fredrik Adolf Jägerhorn.
 • Fredrik Adolf Jägerhorn, överste, landshövding, kommendanten Carl Olof Cronstedts anförtrodde på fästningen Sveaborg. Bror till anjalamannen Johan Anders Jägerhorn.
 • Reinhold Johan Jägerhorn, överstelöjtnant, känd för sina uttalanden vid riksdagen 1765–66 om Finlands styvmoderliga behandling.
 • Carl Johan Jägerhorn, guvernör, sonson till Reinhold Johan Jägerhorn.

Personer med efternamnet Jägerhorn[redigera | redigera wikitext]

Där inte annat angivits, har personerna varit verksamma i Finland.

Källor[redigera | redigera wikitext]

 • Kansallisbiografia 4, Seppo Suvanto
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, Grill
 • Ättartavlor, Carpelan
 • Finlands Riddarhus, Jägerhorniana
 • Jägerhorn G.H. I fält för Gustaf III. Beskrivning över kampanjen i Savolax 1788–1790, Svenska litteratursällskapet i Finland (2004), ISBN 951-583-097-4