Jambisk pentameter

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Jambisk pentameter (klassisk grekiska: ἰαμβικός πεντάμετρος) är ett mått på en versrads längd. Det är ett vanligt versmått som består av fem jamber. En jamb är en stigande versfot som består av två stavelser: kort-lång


Exempel på en dikt med jambisk pentameter:

Erik Johan Stagnelius, "Narcissus"

Narcissus gick att släcka törstens brånad,
I källans tysta, spegelklara våg,
Sin egen skuggbild han i vattnet såg,
Och intogs genast af en mystisk trånad.


narCIssus GICK att SLÄCKa TÖRSTens BRÅnad,
i KÄLlans TYSta, SPEGelKLAra VÅG, o.s.v.

Även om William Shakespeare inte skapade denna jambiska pentameter, var han en vanlig användare av metoden i sina sonetter.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Elleström, Lars. (1999): Lyrikanalys - En introduktion. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-00805-8


Se även[redigera | redigera wikitext]