Jambisk pentameter

Från Wikipedia

Jambisk pentameter (klassisk grekiska: ἰαμβικός πεντάμετρος) är ett mått på en versrads längd. Det är ett vanligt versmått som består av fem jamber. En jamb är en stigande versfot som består av två stavelser: kort-lång

Exempel på en dikt med jambisk pentameter:

Erik Johan Stagnelius, "Narcissus"

Narcissus gick att släcka törstens brånad,
I källans tysta, spegelklara våg,
Sin egen skuggbild han i vattnet såg,
Och intogs genast af en mystisk trånad.

nar-CISS-us GICK att SLÄCK-a TÖRST-ens BRÅN-ad,
i KÄLL-ans TYST-a, SPEG-el-KLAR-a VÅG, o.s.v.

Även om William Shakespeare inte skapade denna jambiska pentameter, var han en vanlig användare av metoden i sina sonetter.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Elleström, Lars. (1999): Lyrikanalys - En introduktion. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-00805-8