John Taylor (mormon)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
John Taylor
Född1 november 1808
Milnthorpe, Westmorland (Cumbria), England
Död25 juni 1887 (78 år)
Kaysville, Utahterritoriet, USA
Känd förPresident för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
MakaLeonora Cannon
Elizabeth Kaighin
Jane Ballantyne
Mary Ann Oakley
Sophia Whitaker
Harriet Whitaker
Margaret Young
Barn34

John Taylor, född 1 november 1808, död 25 juli 1887, var den tredje presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, från 1880 till sin död. Han är den enda av kyrkans presidenter som var född utanför USA.

Tidigt liv och medlemskap i kyrkan[redigera | redigera wikitext]

Taylor föddes i England och döptes i Engelska kyrkan men blev medlem i Metodistkyrkan vid 16 års ålder. 1832 flyttade han till Toronto i Kanada, dit hans familj flyttat två år tidigare.

1833 gifte han sig med Leonora Cannon. Paret kom i kontakt med Kristi kyrka (som senare kom att bli Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga) 1836. Taylor, som var desillusionerad med metodistkyrkan blev snart, efter kontakter med Parley P. Pratt, övertygad mormon. Han träffade så småningom kyrkans grundare Joseph Smith i Kirtland, Ohio och reste sedan med denne till Missouri. I december 1838 blev Taylor apostel i kyrkan och reste därefter till England som missionär. Han återvände sedan till USA och Nauvoo, Illinois där kyrkan hade sitt nya högkvarter där han bland annat var redaktör för kyrkans tidning. Taylor utövade månggifte och hade flera fruar med vilka han fick 34 barn.

Mordet på Smith och tiden därefter[redigera | redigera wikitext]

1844 var Taylor tillsammans med Joseph Smith, Hyrum Smith och Willard Richards i häktet i Carthage, Illinois, där bröderna Smith blev dödade av en folksamling. Taylor blev också skjuten, med flera skott, men överlevde trots svåra skador. Efter Smiths död stödde Taylor Brigham Young som kyrkans nya ledare Efter ytterligare en tur till England ledde Taylor den andra vågen av mormoner västerut till Salt Lake Valley där kyrkan under Youngs ledarskap grundade Salt Lake City och staten Deseret, senare Utahterritoriet. Young skickade Taylor på nya missionsuppdrag till olika länder. En tid under 1850-talet bodde Taylor i New York där han publicerade tidningen The Mormon.

Ledare för kyrkan[redigera | redigera wikitext]

Efter Brigham Youngs död 1877 styrdes kyrkan av de tolv apostlarnas kvorum fram tills 1880 då Taylor blev dess tredje president. Under Taylors tid som president var kyrkan starkt kritiserad för polygami och efter 1885 då han höll sin sista offentliga predikan drog sig Taylor undan från offentligheten för att skydda sin familj. Taylor dog den 25 juli 1887. Tre år senare förbjöd kyrkan månggifte. Efter Taylors död framkom ett dokument som påstås vara en uppenbarelse Taylor ska ha fått av Joseph Smith och Jesus Kristus, om att månggiftet skulle fortgå i andra grupper utanför Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Detta dokument används av vissa fundamentalistiska mormonkyrkor som förklaring till varför dessa fortsätter praktisera månggifte.

Efter Taylors död var kyrkan utan president i två års tid. De tolv apostlarnas kvorum, under ledning av Wilford Woodruff ledde kyrkan under detta interimsstyre. Vid kyrkans generalkonferens i april 1889, valdes Woodruff till president och sex månader senare valdes Anthon H Lund till dennes efterträdare i de tolv apostlarnas kvorum.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Presidents of the Church : Student Manual, Religion 345., Salt Lake City: Church Educational System, 2003. PDF
  • Taylor, John, Witness to the Martyrdom, John Taylor's Personal Account of the Last Days of the Prophet Joseph Smith, Deseret Books