Kansliråd

Från Wikipedia

Kansliråd är idag en titel på en tjänsteman i Regeringskansliet. Kanslirådet bereder och föredrar ärenden inför statsråden.

Tidigare var kansliråd benämningen på ett flertal högre ämbetsmän inom statsdepartementet. Kansliråden hade då till uppgift att förbereda ärenden, vilka tilldelats den under honom lydande byrån, samt fördelade dem inför vederbörande statsråd och även gav förslag till beslut. I Utrikesdepartementet användes titeln endast av chefen för dess arkiv. Ibland tilldelades karaktärsfullmakt med titel "Kansliråd i Kungl. Maj:ts kansli", som i första hand var en ren hederstitel, och inte var förknippat med något ämbete.

Denna betydelse infördes 1878 - innan dess var kansliråd beteckningen på medlemmar ur "Kanslirådet" som var styresorgan för Kunglig Majestäts kansli. Kansliråd hade överstes rang, men efter, enligt den rangordning som existerade fram till 1909.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Svensk uppslagsbok, Lund 1930
  • Gustaf Carlsson Leijonhufvud och Carl Carlsson Leijonhufvud, Samling af nu gällande rangbestämmelser. Andra omarbetade upplagan, Stockholm 1902.