Statsråd

Från Wikipedia

Statsråd är ett högt statsorgan som kan existera både inom republiker och monarkier. Detta organ kan antingen fungera som landets officiella regering, eller i en rådgivande roll där det officiellt är landets statschef som fattar besluten. I det senare fallet är den formella regeringen ett separat organ med en annan benämning, exempelvis kabinett, ministerråd, ministär, etc. I konstitutionella monarkier är statsrådet vanligtvis ett kungligt råd och det organ där monarken sammanträder i konselj för att ge kunglig sanktion till ny lagstiftning.

Exempel på statsråd eller motsvarigheter[redigera | redigera wikitext]

Finland[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Statsrådet (Finland)

I Finland är statsrådet (finska valtioneuvosto) det formella namnet på den finländska regeringen,[1] där förutom regeringens ministrar även presidenten kan ingå då den deltar i statsrådets möten. Före 1918 kallades det Senaten för Finland.[2]

Se även: Statsråd en av republiken Finlands president utdelad hederstitel.[3]

Frankrike[redigera | redigera wikitext]

I Frankrike är statsrådet (franska Conseil d’État), inrättat 1799, ett organ som leds av premiär- eller justitieministern, och ansvarar för rättsliga frågor.

Irland[redigera | redigera wikitext]

I Irland bistår statsrådet (iriska: Comhairle Stáit) presidenten i hur vederbörande utövar sina konstitutionella befogenheter.

Kina[redigera | redigera wikitext]

I Kina är statsrådet (förenklad kinesiska: 国务院) ett exekutivt organ under det ständiga utskottet till Nationella folkkongressen.

Nederländerna[redigera | redigera wikitext]

I Nederländerna är statstådet (nederländska: Raad van State) ett rådgivande organ till det nederländska kabinettet, den holländska regeringen och är även landets Högsta Förvaltningsdomstol.

Norge[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Statsrådet (Norge)

Enligt den norska grundloven är statsrådet formellt sett ett kungligt råd som endast bistår kungen i dennes maktutövning, men i praktiken är det ledamöterna av statsrådet som utgör Norges regering.

Storbritannien och övriga samväldesriken[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Kronrådet

I Storbritannien är kronrådet (engelska: Privy Council) det rådgivande organ som biträder monarken. Kabinettet är formellt sett ett verkställande utskott till kronrådet, vars medlemmar inte enbart utgörs av medlemmar underhusets majoritetsparti.

Motsvarande kronråd finns också i övriga samväldesrikena, det vill säga Australien (Australiens federala verkställande råd), Kanada (Kanadas kronråd, Nya Zeeland med flera, där samväldesrikets generalguvernör representerar monarken.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Statsråd (Sverige)

I Sverige var statsrådet den officiella benämningen på ministärer under 1809 års regeringsform. Fram till 1974 fattade dock statsrådet sina regeringsbeslut i Kungl. Maj:ts namn. I Sverige kallas också enskilda regeringsledamöter för statsråd.

Referenser[redigera | redigera wikitext]