Kategori:Näringslivshistoria

Från Wikipedia

Näringslivshistoria är ett begrepp som innefattar hela näringslivets historia, det vill säga historien om företag, företagande och företagarorganisationer, samt allt som berör dessa, till exempel yrkesliv, produkter, varumärken, personalföreningar, industrimän med mera. Näringslivshistoria är ett bredare begrepp än till exempel företagshistoria.

Företagshistoria anges i JEL:s klassificeringssystem som JEL: N8