Kategori:Industrihistoria

Från Wikipedia

Industrihistoria anges i JEL:s klassificeringssystem som JEL: N5