Kedja (olika betydelser)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kedja kan syfta på:

  • Kedja – en teknisk anordning som består av ett antal sammanlänkade länkar, även ofta i överförd betydelse
  • Snökedja – ett hjälpmedel till fordon som kör på vägar som är täckt med snö och monteras på däcken

Biokemi[edit | edit source]

  • Elektrontransportkedja – ett arrangemang av proteiner som lämnar en elektron till varandra så att den genomlöper en sekvens av allt lägre potentiella energier

Biologi[edit | edit source]

  • Näringskedja – hur näringsämnen sprids och omvandlas igenom en kedja av organismer

Geografi[edit | edit source]

  • Bergskedja – ett större område med sammanhängande bildning av berg

Korrespondens[edit | edit source]

  • Kedjebrev – mottagaren ska skicka en kopia av brevet vidare till en eller flera personer

Kärnfysik[edit | edit source]

  • Proton-protonkedjan – en av flera fusionsreaktioner genom vilka stjärnor omvandlar väte till helium

Matematik[edit | edit source]

Näringsliv[edit | edit source]

  • Butikskedja – ett företag med flera filialer i form av butiker

Sport[edit | edit source]