Keelingkurvan

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Keelingkurvan: atmosfärisk halt av koldioxid vid toppen av Mauna Loa, Hawaii

Keelingkurvan är en graf som visar atmosfärens koldioxidhalt uppmätt på toppen av berget Mauna Loa, Hawaii, sedan 1958. Grafen visar dels de naturliga säsongsvariationerna i koldioxidhalt i atmosfären och dels att halten koldioxid i atmosfären ökar år från år. De naturliga variationerna beror på att planeten "andas". När det är vår på norra halvklotet så växer växtligheten extra fort och binder då extra mycket koldioxid. Resultatet blir att halten koldioxid i atmosfären minskar, på liknande sätt som den minskar då människor och djur andas in. Denna "inandning" fortsätter under sommaren men när det blir höst på norra halvklotet så kommer istället en "utandning" så att koldioxidhalten ökar. Ökningen av halten beror på att förmultningen dominerar under hösten, och i den processen avges koldioxid. Klimatforskare använder sig av keelingkurvan för att förutsäga koldioxidhalterna i framtiden och därmed även jordens temperatur och klimat.

Värden i tabellform sedan mars 1958 finns här[1]