Klotter

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Uppslagsordet ”Klottersanering” leder hit. För klotter på Wikipedia, se Wikipedia:Klottersanering. För andra betydelser, se Klotter (olika betydelser).
Klotter på plåtskåp
Klottersanering i Stockholm

Klotter innebär att man olovligen fogar budskap, mönster eller bilder till väggar, fordon, böcker med mera. Brottsrubricering för sådana gärningar kan vara åverkan eller skadegörelse.

Internet tolkas "klotter" oftast som experiment och ofogsinlägg (det senare kallas även vandalism och kan vara en form av trollande) på gästböcker, forum, wikisidor eller andra öppna sidor.

Ordet ”klotter”[redigera | redigera wikitext]

"Alexamenos tillber gud". Denna grekiska ristning på ett romerskt hus är kanske den äldsta representationen av Jesus. Palatinen 100-300 e.Kr

I svenskan har ordet ”klottra” enligt Svensk Etymologisk Ordbok[1] förekommit sedan 1825. Det motsvaras av danskans och norskans ”kludre” och antas vara ”en germansk nybildning av imitativ karaktär”. Liknande ord förekommer i andra språk, till exempel engelska ”scrawling” och ”scribbling”, tyska ”Kritzelei”, italienska ”gofferia”, latin ”scariphare”. ”Telefonklotter” eller privatklotter[2] motsvaras närmast, men knappast med någon större exakthet, av engelska ”doodle”. Av verbet klottra blir substantivet klotter. Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder ”klottra” rita eller skriva slarvigt[3]. Den tidiga betydelsen förefaller bäst stämma in på ”barnklotter”[4], det vill säga barns teckningsutveckling under första till tredje levnadsåret. Syftande på en vuxen persons aktiviteter används ordet ibland även i pejorativ bemärkelse. Det i svenskan äldre ordet klotter har i media fått beteckna äldre (eller ”sämre”) graffiti, och det i svenskan nyare ordet graffiti har likaledes i media fått beteckna nyare (eller ”bättre”) graffiti. Även det i svenskan ännu nyare ordet "tags" har ibland använts synonymt med "klotter". Ordet betecknar alltså egentligen inte en viss form utan mera en viss värdering.

Mest kända klottret[redigera | redigera wikitext]

Kilroy på ett monument från andra världskriget.

"Kilroy was here" är ett av de mest kända klottren. Ursprunget var att allierade soldater skrev det på intagna ställningar under andra världskriget. Kilroy tros syfta på James J. Kilroy, fartygskontrollant i USA. Enligt före detta arbetskamrater ska han ha skrivit sitt namn på de skepp som han kontrollerat. Sedan lär hans före detta arbetskamrater ha tagit med sig uttrycket till armén då de blev inkallade. Sen spred sig uttrycket över världen. Nämnas bör att en avsevärd mytbildning också har följt fenomenet.[källa behövs]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Hellquist, Elof: Svensk Etymologisk Ordbok. 3:e uppl., band 1, Gleerups, Lund 1957, s. 471.
  2. ^ Thordeman, Thord: Telefonklotter/klotter. Ett försök till typologisering och attitydmätning. Konstv. Inst., Lunds Univ., vt 1987. Uppsats, stencil; samt Schwartz/Dovido: Reading Between the Lines. Perceptual and Motor Skills , 59:1984, sidorna 395-398.
  3. ^ Svenska Akademiens Ordlista, 10:e uppl., Norstedt, Sthlm 1982, s.227. Se även: Svenska Akademiens Ordbok, band 14, Lund 1937, sidorna K1362-K1364. (Fyllig behandling av ordets äldre innebörder och varianter) samt: Klotter, klotter-, SAOB:s Arkiv, excerptsamlingen.
  4. ^ Gunnar Berefelt: Klotter Almqvist & Wiksell, Stockholm 1971.

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Who is Kilroy? The New York Times, Jan. 12, 1947, s. 30. (Den autentiske James J. Kilroy, Halifax, Mass., berättar sin egen historia.)
  • Reisner, Robert: Two Thousand Years of Wall Writing. Cowles, N.Y. 1971.