Konsument

Från Wikipedia

Konsument kan avse:

  • Konsument – den som förbrukar en vara eller tjänst, se slutanvändare
  • Konsument – inom civilrätten en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför en näringsverksamhet, se konsumentköplagen
  • Konsumentbeteende – hur och varför individer, grupper eller organisationer agerar för att välja produkter eller tjänster som uppfyller deras behov eller önskemål
  • Konsumentmarknad – en plats där köpare och säljare möts för handel med varor och tjänster
  • Konsumentteori – en teori i mikroekonomi som beskriver hur en konsument värderar, efterfrågar olika varor beroende på hur de nyttjas
  • Konsumentombudsmannen – en statlig svensk ämbetsman
  • Konsumentklagonämnden – en finsk nämnd inrättad 1978
  • Konsument (biologi) – en organism i en ekologisk näringskedja som bryter ner och konsumerar biomassa för sin överlevnad
  • P1 Konsument – ett radioprogram som sändes i Sveriges Radio P1