Konsumentombudsmannen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Konsumentombudsmannen, förkortas KO, är en statlig svensk ämbetsman som sedan 1976 också är generaldirektör för Konsumentverket. KO bevakar marknaden och kan försvara konsumenternas intressen gentemot företag i domstol. Ämbetet inrättades 1970 och dess första innehavare var Sven Heurgren som 1976-1983 också var generaldirektör för Konsumentverket. Nuvarande KO är Cecilia Tisell.

Konsumentombudsmannens huvudsakliga uppgift är att kontrollera att företagen följer marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen, produktsäkerhetslagen och distansavtalslagen.

Konsumentverket och KO kan ingripa mot:

  • vilseledande reklam och marknadsföring
  • oskäliga avtalsvillkor
  • felaktig prisinformation
  • farliga produkter

Enligt lagen (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister kan Konsumentombudsmannen biträda en konsument vid allmän domstol eller hos Kronofogdemyndigheten som ombud i en tvist med en näringsidkare, om tvisten är av betydelse för rättstillämpningen eller om det annars finns ett allmänt konsumentintresse av att tvisten prövas. Lagens särskilda regler om rättegångskostnader gör förfarandet i stort sett kostnadsfritt för konsumenten.[1]

Förarbeten[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]