Kuliss

Från Wikipedia

Kuliss är ett flyttbart scenografiskt element som inramar den del av scenen där skådespeleriet utförs. Kulissen har en förskönande och illusionsskapande funktion. Äldre typ av kulisser var oftast målade vävar som firades ner bakom skådespelarna.

Se även Potemkinkuliss.