Kunskapsbrist

Från Wikipedia
Rödlistning

Tonfisk (kunskapsbrist)

Utdöd (EX)
Utdöd i vilt tillstånd (EW)
Nationellt utdöd (RE)
Akut hotad (CR)
Starkt hotad (EN)
Sårbar (VU)
Nära hotad (NT)
Livskraftig (LC)
Kunskapsbrist (DD)
Ej bedömd (NE)

Se även:
IUCN

Kunskapsbrist (DD) (engelska: Data Deficient) är en term som används inom rödlistning av arter. Till denna kategori förs arter där man inte har tillräckliga kunskaper om artens utbredning och/eller populationsstatus. Därför kan man inte göra en säker bedömning av utdöenderisken, men för att arten skall klassificeras i denna kategori skall det finnas misstankar om att arten kan vara hotad eller försvunnen.

Exempel på djur[redigera | redigera wikitext]