Kuratel

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kuratel (fr. curatelle, av lat. cura, "omsorg"), omvårdnad utförd av en eller flera enskilda personer (kuratorer) om annans intressen enligt förordnande av myndighet eller i varje fall av annan än rättsintressenten själv.

Genom denna senare begreppsbestämning skiljer sig kuratelet från sysslomannaskapet och fullmaktsförhållandet samt företer åter likhet med förmyndarskapet. I motsats till det senare, som har till uppgift att avhjälpa bristande rättskapacitet hos en person och därför också innebär en principiell befogenhet att i alla avseenden handla i hans ställe, betecknar åter kuratel vårdnadsuppdrag bara i visst avseende och är oftast anordnat för rättskapabel person, utan att vara inskränkt till detta. Med åtskillnaden sammanhänger, att förmyndarskap i främsta rummet framträder som ett målsmanskap, d.v.s. en rätt att ställföreträda den omyndige i förhållande till tredje man, på samma sätt som en fullmäktig sin huvudman, medan kuratel närmast har naturen av ett sysslomannaskap.

Kuratel används också som benämning på studentnationerna i Lund och Uppsalas verkställande ledning. Dessa består i Lund i regel av kurator, en eller två prokuratorer, samt eventuellt källarmästare och notarie. I Uppsala består kuratel i regel av förste, andre och tredje kurator.

Källor[redigera | redigera wikitext]