Kvicksilver(II)oxid

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Kvicksilveroxid
Kvicksilver(II)oxid3D-modell
Systematiskt namn Kvicksilver(II)oxid
Kemisk formel HgO
Molmassa 216,59 g/mol
Utseende Rött eller gult fast ämne
CAS-nummer 21908-53-2
Egenskaper
Densitet 11,14 g/cm³
Löslighet (vatten) Olösligt g/l
Smältpunkt 500 °C
Faror
Huvudfara Mycket giftigt
NFPA 704

NFPA 704.svg

1
3
0
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Kvicksilver(II)oxid, HgO, är en kemisk förening mellan kvicksilver och syre.

Framställning[redigera | redigera wikitext]

Det kan dels framställas genom långvarig upphettning av kvicksilver med lufttillträde, vid en temperatur som ligger nära kvicksilvrets kokpunkt, dels genom upphettning av kvicksilvernitrat, blandat med kvicksilver, och erhålls i båda fallen som ett rött kristallinskt pulver.

Om man däremot fäller ut en lösning av ett kvicksilversalt, som t.ex. kvicksilverklorid, med natriumhydroxid och därefter tvättar fällningen med vatten, erhålls den som fälld kvicksilver(II)oxid, ett amorft rödgult pulver, vilket lättare än det röda, angrips av de flesta kemikalier.

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Kvicksilver(II)oxid är nästan olösligt i vatten. Den är mycket giftigt och sönderfaller vid upphettning i kvicksilver och syre. Även vid inverkan av solljus sönderdelas den delvis och färgas då svart.

Användning[redigera | redigera wikitext]

Kvicksilver(II)oxid har haft användning inom medicinen, för tillverkning av olika kvicksilverpreparat.

Den har också använts för inblandning i båtfärg för att förhindra musslor o dyl från att växa fast på fartyg.

Kvicksilverpreparat är idag på grund av sin giftighet ej tillåtna att användas.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Meyers varulexikon, Forum, 1952

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia