Löpare

Från Wikipedia

Löpare kan vara

  • Löpare – en deltagare i friidrott och terränglöpning, se löpning
  • Löpare – en person eller företag som levererar meddelanden eller paket, se kurir
  • Löpare (betjänt) – titeln på en betjänt som tjänstgör hos en drottning eller prinsessa
  • Löpare (schack) – en av de sex schackpjäserna
  • Löpare (textil) – en långsmal duk
  • Löpar – en mursten, se Löpsten
  • Marklöpare eller stäpplöpare – växt ur amarantfamiljen
  • Löpare (verktyg) - ett verktyg för rivning av pigment
  • Löpare – en eller flera rundslipade stenar i en jättegryta