La Brea

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Ej att förväxla med La Brea asfaltsjö, Trinidad och Tobago.
Bubblande asfalt i en av La Breas asfaltpölar.
Utgrävningsplats
Hydrophilus sp.

La Brea, är en lagerstätte från pleistocen i Los Angeles (Miracle Mile-distriktet) välkänt för sina asfaltspölar där man hittat extremt välbevarade fossil. I La Brea tar pits har lämningar av ett fyrtiotal djurarter hittats, många av dem nu utdöda, även åtskilliga växtarter har hittats. Man har hittills hittat över hundra pölar, varav en fortfarande grävs ut varje sommar. George C. Page-museet, en del av Natural History Museum of Los Angeles County, visar fynden från La Brea. I fyndmaterialet från La Brea finns en stor andel rovdjur, betydligt fler än andelen växtätare. Detta beror på att asfaltspölen har fungerat (fungerar) som en naturlig fälla där växtätarna fastnar i jakten på vatten och mat. Rovdjur och asätare dras sedan till de döende djuren i sin jakt på mat, men fastnar själva.

Bland rovdjuren är de talrikaste arterna jättevarg (dire wolf - Canis dirus, numera utdöd), sabeltandad katt (Smilodon, utdöd) och prärievarg (Canis latrans). Smilodon-fynden inkluderar vad som förefaller vara hela flockar som fastnat när de tillsammans åt av en fångad större växtätare, vilket är en del av orsaken till att man anser att Smilodon var flockdjur. Andra rovdjur som finns i La Brea är även en nu utdöd stor björn (Arctodus simus, short-faced bear), ett gepard-liknande kattdjur (Miracinonyx sp.) och det amerikanska lejonet (Panthera leo atrox) representerade i rovdjursmaterialet.

Växtätarna i La Brea är precis som rovdjuren dels desamma som nu finns i den nordamerikanska faunan, dels flera nu utdöda arter. En antilop (Antilocapra americana, pronghorn), en kronhjortliknande hjort (Odocoileus sp.), jättekamel (Camelops hesternus), hästar (Equus occidentalis), och jättebison (Bison antiquus) är alla vanliga i fynden. Dessutom finns lämningar av mastodont och mammut, en utdöd lamaart (Hemiauchenia macrophala), flera gnagararter och tre arter jättesengångare (ground sloth, Nothrotheriops shastensis, Megalonyx jeffersoni, Glossotherium harlani).

Åldern på fynden varierar från 38000 år till nutid - asfalten fångar fortfarande djur.