Laminär strömning

Från Wikipedia
Simulerad laminär strömning

Laminär strömning, laminärt flöde, är i strömningsmekaniken en strömning som i motsats till turbulent strömning följer parallella linjer utan att blandas.

Sådan strömning förekommer vid låga Reynolds-tal, vilket innebär att de viskösa krafterna är stora jämfört med tröghetskrafterna.

Reynoldstalet är definierat som

där är mediets hastighet (), är en typisk längdskala för strömningen, till exempel rördiameter (), och är mediets kinematiska viskositet ().

Praktiska exempel med laminär strömning är olja (hög viskositet) i små rör (små dimensioner) med låga hastigheter. Medier som luft och vatten har lägre viskositet och har nästan alltid turbulent flöde i normala tekniska anordningar.

Med ökande strömningshastighet kan ett omslag ske från laminär till turbulent strömning.