Lantmäteriverket

Från Wikipedia
För motsvarande myndighet i Sverige, se Lantmäteriet.
Lantmäteriverket i Uleåborg

Lantmäteriverket (tidigare lantmäteristyrelsen, finska: Maanmittauslaitos, tidigare Maanmittaushallitus) i Finland är ett ämbetsverk som lyder under jord- och skogsbruksministeriet.

Lantmäteriet som verk går tillbaka till 1600-talet. År 1633 bestämde drottning Kristina att man skulle inleda lantmäteriverksamhet för att "afmätha hwar bys ägor" i syfte att underlätta skattläggningen.

Nu gällande lag om lantmäteriverket stiftades 1991. Namnet lantmäteristyrelsen för den centrala myndigheten avskaffades 1994.

Ämbetsverket ansvarar för och tillhandahåller information om terräng och miljö, lantmäteriförrättningar, kartor, uppgifter om fastigheter och har ett nationellt sökregister. Lantmäteriverket omfattar förutom centralförvaltningen 6 nationella produktions- och serviceenheter och 12 lantmäteribyråer. Hos Lantmäteriverket arbetar nästan 1 850 experter på 35 orter.

Generaldirektörer[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]