Hoppa till innehållet

Lekman

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Lekmän)

Lekman (av grekiskans λαϊκός, laikos, "som tillhör folket") avser en inom kunskapsområdet oskolad person, ungefär synonymt med amatör. Särskilt inom juridik används ordet om icke-juridikutbildade personer (till exempel nämndemän eller juryledamöter; nämndemän i Sverige genomgår dock en grundläggande juridisk utbildning). Ursprungligen syftade det på en person inom den kristna gemenskapen som inte hörde till prästerskapet.[1]

  1. ^ Lekman i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1912)
  • Tegborg, Lennart (1990). "Från 'lekman' till 'lekmannaskap'. Reflektioner kring en ordboksartikel." I: Med engagemang och medansvar. En bok om lekmannaskapet i Svenska kyrkan. Festskrift till Carl Henrik Martling Libris 7411428