Leucism

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Partiellt leucistisk mindre båtstjärt (Quiscalus quiscula)
Vit säl

Leucism är ett medfött tillstånd hos djur vilket resulterar i reducerat pigment. Leucism definieras som partiell eller fullständig brist på eumelanin eller feomelanin i skinn, päls eller fjädrar vilket kan medföra att djuret antingen är ljusare, delvis vit eller helvit.

Leucism blandas ofta ihop med albinism, eftersom resultatet ofta är liknade. Men ett leucistiskt djur producerar melanin till skillnad från ett albinistiskt djur, men det leucistiska djuret har en störning i den process som lagrar pigmentet i skinnet, pälsen eller fjädern.

Till skillnad från de albinistiska djuret så har dock det de flesta leucistiska djur inte röda eller blå ögon, vilket ett albinistiskt djur alltid har. Leucism påverkar inte heller djurets förmåga att se, djuret blir inte ljuskänsligt, vilket är en av effekterna vid albinism.

Däggdjur som har leucism är alltid helvita medan fåglar och ödlor och vissa fiskar fortfarande kan färgas av andra pigment som exempelvis karotenoider vilket ger djuret gula och röda färger.

Leucism kan också, till skillnad från albinism, vara partiell eller bara lokal vilket kan resultera i oregelbundna stråk av vitt på djuret som i övrigt är normalfärgad. En leucistisk fågel kan exempelvis antingen ha färglös eller normalfärgad näbb och ben.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Magnus Ullman, Färgavvikelser hos fåglar, Vår Fågelvärld, nr 4, 2006, 30-31

Se även[redigera | redigera wikitext]