Lex Britannia

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lex Britannia, en lagändring (i MBL) till följd av Britanniadomen, se prop. 1990/91:162 Om vissa fredspliktsregler.

Lagen ger facklig organisation rätt att kräva anslutning till svenskt kollektivavtal av företag som är tillfälligt verksamma i Sverige även om företaget ingått kollektivavtal i sitt hemland.

EG-domstolen beslöt 18 december 2007 att Lex Britannia strider mot EU:s lag om fri rörlighet för arbetskraft. Det skedde i målet mellan Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet m.fl (mål C-341/05). I sitt pressmeddelande skriver EG-domstolen sammanfattningsvis:

Domstolar prövar huruvida det är förenligt med Gemenskapsrätten att en facklig organisation vidtar fackliga stridsåtgärder för att försöka förmå ett utländskt tjänsteföretag att inlide förhandlingar om löner och att ansluta sig till ett kollektivavtal. Sådana stridsåtgärder, i form av en blockad av byggarbetsplatser, utgör en restriktion för friheten att tillhandahålla tjänster som i förevarande fall inte är motiverad utifrån allmänintresset att skydda arbetstagarna.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

  • Mål C-341/05 [3],

Se även[redigera | redigera wikitext]