Likbärarelaget Enigheten

Från Wikipedia
Likbärarlaget Enigheten

Understödsföreningen Likbärarlaget Enigheten i Malmö är en förening som bildades den 24 juni 1729 av handskmakareskrået i Malmö och idag drivs som en begravningskassa och står därmed under Finansinspektionens kontroll. Föreningen styrs av ett lagråd och har verkat obrutet sedan bildandet vilket gör det till den äldsta bevisligen oavbrutet igångvarande föreningen i Malmö. Samtliga protokoll från urkunden vid bildandet och framåt finns bevarade och är deponerade på Malmö Stadsarkiv.

Enigheten har genomgått flera förändringar, och efter EU-direktiv har ombildning skett till Försäkringsförening 2021 vilket finns registrerat på både Finansinspektionens. (www.fi.se) hemsida under Försäkringsföreningar och på Bolagsverket (www.bolagsverket.se) båda med registreringsnummer 846001-4510.

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet vars regelverk för försäkringsrörelser med undantag Enigheten lyder under.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Malmö var vid tiden för föreningens bildande förutom en "stapel- och handelsstad" en garnisonsstad med omfattande militärt inslag. Handskmakarskrået var vid samma tid det dominerande hantverkarskrået i Malmö där en stor del av verksamheten var direkt riktad mot de militära verksamheterna. Handskar och även andra skinn- och lädervaror förbrukades därmed i stor mängd av de i staden förlagda trupperna. Många städer hade vid tiden för detta lags bildande vanligtvis flera olika likbärarlag representerande olika grupperingar i samhället som exempelvis hantverkarskrån. Omfattande farsoter som ofta kunde halvera befolkningarna gjorde det nödvändigt att kunna transportera bort och begrava avlidna på ett enkelt, men dock värdigt sätt. I Malmö fanns vid den tiden ytterligare ett något äldre likbärarlag som tillhörde garnisonen och ett som hette Hantverkarnas i Malmö likbärarlag bildat 1710 och som upphörde 1944. Även militären som fanns i staden hade sitt eget lag och det finns en konflikt beskriven i rättsprotokoll från 1730-talet kring rätten att bära lik.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]


Externa länkar[redigera | redigera wikitext]