Hoppa till innehållet

Lista över UN-nummer 0001 till 0100

Från Wikipedia

Detta är en lista över UN-nummer 0001 till 0100

UN 0004 till 0099[1][redigera | redigera wikitext]

UN-nummer Klass Namn
UN 0004 1 Ammoniumpikrat, torrt eller fuktat med mindre än 10 vikt-% vatten.
UN 0005 - UN 0007 1 Patroner för vapen, med sprängladdning.
UN 0009 - UN 0010 1 Brandammunition, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning.
UN 0012 1 Patroner för vapen, fullprojektil eller patroner, handeldvapen
UN 0014 1 Patroner för vapen, lös ammunition eller patroner, handeldvapen, lös ammunition
UN 0015 + UN 0016 1 Rökammunition, med eller utan central-, separerings- eller drivladdning.
UN 0018 + UN 0019 1 Tårgasammunition, med central-, separerings- eller drivladdning.
UN 0020 + UN 0021 1 Ammunition, giftig, med central-, separerings- eller drivladdning.
UN 0027 1 Svartkrut (vapenkrut) som korn eller pulver.
UN 0028 1 Svartkrut, presskoppar eller som tabletter.
UN 0029 1 Sprängkapslar, icke elektriska
UN 0030 1 Sprängkapslar, elektriska
UN 0033 - UN 0035 1 Bomber, med sprängladdning
UN 0037 - UN 0039 1 Fotobomber
UN 0042 1 Förstärkningsladdningar, utan sprängkapsel
UN 0043 1 Centraladdningar, explosiva
UN 0044 1 Tändhattar
UN 0048 1 Förstörelseladdningar
UN 0049 + UN 0050 1 Blixtljuspatroner
UN 0054 1 Signalpatroner
UN 0055 1 Patroner, tomma med tändhatt
UN 0056 1 Sjunkbomber
UN 0059 1 RSV-laddningar, utan sprängkapsel
UN 0060 1 Överföringsladdningar
UN 0065 1 Detonerande stubin, flexibel
UN 0066 1 Antändningstråd
UN 0070 1 Linavskärare, explosiva
UN 0072 1 Cyklotrimetylentrinitramin, (Cyklonit, Hexogen, RDX), Fuktat med minst 15 vikt-% vatten.
UN 0073 1 Sprängkapslar för ammunition
UN 0074 1 Diazodinitrofenol, fuktad, med minst 40 vikt-% vatten eller blandning av vatten och alkohol.
UN 0075 1 Dietylenglykoldinitat, okänsliggjord, med minst 25 vikt-% icke-flyktigt, vattenolösligt flegmatiseringsmedel
UN 0076 1 Dinitrofenol, torr eller fuktad med mindre än 15 vikt-% vatten
UN 0077 1 Dinitrofenolater av alkalimetaller, torra eller fuktade med mindre än 15 vikt-% vatten.
UN 0078 1 Dinitroresorcin, torrt eller fuktat med mindre än 15 vikt-% vatten.
UN 0079 1 Hexanitrodifenylamin (dipikrylamin eller hexyl)
UN 0081 1 Blandsprängämne, typ A
UN 0082 1 Blandsprängämne, typ B
UN 0083 1 Blandsprängämne, typ C
UN 0084 1 Blandsprängämne, typ D
UN 0092 1 Bloss, yttäckande
UN 0093 1 Luftbloss
UN 0094 1 Blixtljuspulver
UN 0099 1 Bergspräckningsanordningar, explosiva, utan sprängkapsel, för oljeborrhål

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Lista över alla ämnen” (på (svenska)). ADR Dangerous Goods. https://adrdangerousgoods.com/swe/substances/all/. Läst 23 januari 2018.