Lista över litterära genrer

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är en lista över litterära genrer. Skönlitteraturen delas normalt in i tre huvudgenrer, nämligen epik, lyrik och dramatik.

Epik[redigera | redigera wikitext]

Epik, ibland även tvivelaktigt kallat prosa, är den berättande genren. Hit räknas berättande, fiktiva texter men även icke-fiktiva berättande texter kan, med en episk framställning räknas hit. Inom science fiction har genom de årliga Hugo- och Nebulaprisen etablerats en norm för att på engelska benämna ett alster utifrån dess längd. På svenska har de fyra kategorierna översatts till roman, kortroman, långnovell respektive novell.

Romanen[redigera | redigera wikitext]

är idag den absolut vanligaste genren.

Kortprosa[redigera | redigera wikitext]

Lyrik[redigera | redigera wikitext]

Bunden vers[redigera | redigera wikitext]

I det här fallet är det viktigt att göra skillnad på begreppen genre och versmått. Vad som här listas är lyrikgenrer; en ram för en hel dikts utformning. Ett versmått, å andra sidan, är egentligen endast en ram för en vers utformning, det vill säga endast versraden.

Fri vers[redigera | redigera wikitext]

Prosadikt[redigera | redigera wikitext]

Dramatik[redigera | redigera wikitext]

Aristoteles författade på 350-talet f.kr. sin poetik Om diktkonsten som kan sägas ligga till grund för mycket av det västerländska litteraturtänkandet. I hans tid var dramat den övervägande litteraturformen och han delade in det i två genrer: Komedien och Tragedien. Modernt drama är dock ofta svårt att inplacera i något av dessa fack och måste få hamna under en egen överrubrik.

Komedi[redigera | redigera wikitext]

Tragedi[redigera | redigera wikitext]

Moderna genrer[redigera | redigera wikitext]