Litterär riktning

Från Wikipedia

Litterär riktning är en estetisk riktning inom författarkretsar och andra litterära grupperingar, ofta tidsbunden och i opposition mot andra litterära riktningar. Man kan alltså förstå litterära riktningar som paradigm som avlöses av opponerande avantgardistiska riktningar. Begreppet är intimt förknippat med konstnärliga riktningar.

Exempel på litterära/konstnärliga riktningar är: