Ljudintensitet

Från Wikipedia

Ljudintensitet är ljudets effekt per ytenhet med enhet . Man tänker sig att en ljudvåg med en viss effekt (energi per tidsenhet) passerar genom en yta. Då ytan kan ha olika orientering är ljudintensiteten i allmänhet en vektorstorhet.

Absolutbeloppet av ljudintensitetsvektorn kan användas som ett mått på ljudstyrkan. På så sätt kan ljudintensitet användas för att definiera ljudnivån i dB.