Ljusterapi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Kraftigt ljus används mot årstidsbunden depression.
Ljusrummet på Iglo Ljuscafé (nedlagt sedan 2011) i Stockholm.

Ljusterapi är en terapiform med ljusbestrålning mot höst- och vinterdepressioner och andra affektiva störningar. Om ljusterapin kombineras med vakenhetsterapi, kallas det kronoterapi.

Ljusterapi anses fungera mot depressioner som har samband med bristen på ljus under den mörka årstiden.[källa behövs] Man kan också ha nytta av behandling med ljus, till exempel 10 000 lux, om man lider av så kallat försenat sömnfassyndrom, en dygnsrytmsjukdom. Ljusterapi går ut på att man utsätts för kraftigt ljussken under en längre tid, antingen via en ljusbox eller i ett ljusrum (ljusterapirum).

Ljusrum finns på flera sjukhus i Sverige. Ljuset i ett ljusrum är indirekt och vanligen används lysrör med hög färgtemperatur och god spektralfördelning som ljuskälla (så kallade dagsljuslysrör eller fullspektrumlysrör). Ljusstyrkan i ett ljusrum ligger normalt mellan 2000-4000 lux, vilket är ca 10 gånger mer än ljuset i ett kontorsrum. Vanligen vistas man i ett ljusrum 1-2 timmar per tillfälle. Det finns även ljuskaféer, där människor kan självmedicinera med ljusterapi.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har utvärderat ett antal vetenskapliga studier av ljusterapi och kommit till slutsatsen att det fortfarande saknas tillfredsställande forskningsstudier för att kunna påstå att behandling med ljusterapi hjälper jämfört med placebo. SBU drar slutsatsen att större studier av behandling med ljusterapi behöver göras för att tillförlitliga slutsatser ska kunna dras.[1]

Enligt SBU bör behandling i ljusterapirum ses som experimentell, eftersom det ännu inte har visats att behandlingen hjälper bättre än placebo vid årstidsbunden depression. Befintliga studier visar ingen skillnad gentemot placebo i andel patienter som uppnår en minst 50-procentig förbättring, och resultaten är motstridiga vad gäller andelen som blir helt bra igen. Värdet av ljusterapi kan vare sig förkastas eller bekräftas på grundval av befintliga studier.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Ljusterapi vid depression samt övrig behandling av årstidsbunden depression. En systematisk litteraturöversikt. Uppdatering av Kapitel 9 i SBU-rapporten Behandling av depressionssjukdomar (2004), nr 166/2. Juni 2007

http://www.dn.se/nyheter/svarare-att-fa-ljusterapi-1.667976 http://www.webfinanser.com/nyheter/?id=134658