Luciferas

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Luciferas är ett enzym som isolerats från eldfluga. Det katalyserar en ATP-beroende reaktion där substratet luciferin tillsammans med syrgas omvandlas till oxyluciferin samt ljusenergi. Enzymet har funnit ett användningsområde inom molekylärbiologin som reportergen vid studier av promotoraktivitet samt protein-protein-interaktioner. Med hjälp av en luminometer mäter man den emitterade ljusenergin som är proportionell mot mängden enzym.