Lutheran Church in America

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Lutheran Church in America
Förkortning LCA
Grundare 1962
Nedlagd 1988
Typ Kristet samfund
Officiella språk Engelska

Lutheran Church in America, LCA var ett kyrkosamfund i USA som bildades 1962 genom en sammanslagning av flera äldre lutherska kyrkor:

1988 slogs LCA samman med The American Lutheran Church och Association of Evangelical Lutheran Churches och bildade Evangelical Lutheran Church in America.

Lutheran Church in America ansågs vara en förhållandevis liberal och ekumeniskt inriktad kyrka. Organisatoriskt var kyrkan klerikal och hierarkisk, i kontrast mot den kongregationalistiska och/eller lågkyrkliga inriktning som många andra amerikanska (även lutherska) samfund hade. LCA kunde därmed sägas vara den lutherska kyrka i USA som hade mest gemensamt med de lutherska folkkyrkorna i Europa.