MALT

Från Wikipedia

MALT, Mucosa-associated lymphoid tissue, mukosa-associerad lymfvävnad, är ett system bestående av spridda områden av lågkoncentrerad lymfvävnad på olika ställen i kroppen såsom i mag- och tarmkanalen, sköldkörteln, brösten, lungorna, salivkörtlar, ögonen och huden[1].

MALT initierar immunsvar mot specifika antigener som påträffas längs alla slemhinnor. MALT-induktiva platser är sekundära immunvävnader där antigenprovtagning sker och immunsvar initieras.

  1. ^ Pawlina, Wojciech; Ross, Michael H. (avliden) (2020) (på engelska). Histology: A text and Atlas: with correlated cell and molecular biology (8e uppl.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health. sid. 489-90. Libris nzxz29v8ldgr7tq7. ISBN 9781496383426