MC-ordonnans

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
FMCK-ordonnans på Motorcykel 258

MC-ordonnans, (militär förkortning: mcord), är en kurir som använder motorcykel som fortskaffningsmedel.

MC-ordonnanser i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Dagens svenska mc-ordonnanser tjänstgör till stor del i hemvärnet. Termen mc-ordonnans är i hemvärnet missvisande då huvuduppgifterna i dag snarare är trafiktjänst och rekognosering samt i vissa förband spaning. Med spaning avses här spaning mot fientlig verksamhet. I övriga delar av försvaret förekommer mer traditionella mc-ordonnanser med uppgifter som att köra meddelanden och persontransporter.

Inom movconplutonen används termen trafiksoldat. Dock har en trafiksoldat mer trafikutbildning än en mc-ordonnans i hemvärnet, även om många mc-ordonnanser tilläggsutbildas till trafikpost. Såväl trafiksoldaten som trafikposten kan ge anvisningar till trafik, i dagligt tal trafikdirigering. Trafikpostens/soldatens anvisningar gäller på samma sätt som polismans anvisningar.

Hemvärnets mc-ordonnanser kör MC 258. Denna motorcykeln är lämplig för såväl terräng som väg, och körs vintertid med skidor som sitter fast på motorcykeln. Varje hemvärnsbataljon och hemvärnskompani har ett antal mc-ordonnanser. De är numera beväpnade med pistol m/88.

Trafiksoldater inom movconplutonen använder MC 409. Denna mer moderna motorcykel har bättre vägegenskaper än den äldre MC 258 men är i princip inte terränggående, och ej heller lämplig vintertid, enligt instruktionsboken.

Övriga mc-ordonnanser inom Sveriges Försvarsmakt kör antingen MC 258 eller MC 409.

Dock har befattningen MC-ordonnans en oviss framtid, då försvaret inte beställde några mc-ordonnanser av pliktverket inför utbildningsåret 2010-2011, förmodligen p.g.a. nedskärningar inför reformationen till ett snabbt insatsförsvar istället för en gigantisk arméreserv.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Inom den brittiska armén användes mc-ordonnanser redan under första världskriget. Ordonnanserna var ursprungligen frivilliga, och många tog med sin egen motorcykel.

I Sverige startades Frivilliga Motorcykelkåren, FMCK, den 9 juni 1929 på initiativ av dåvarande löjtnanten vid I2, Stig Hasselrot. 1938 blev FMCK frivillig försvarsorganisation, och fick till uppgift, och anslag för, att utbilda och öva motorcykelförare för det militära försvaret.

Se även[redigera | redigera wikitext]